erfgoedobject

Wolkammerij S.A. Peignage d’Eecloo

bouwkundig element
ID
51885
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51885

Juridische gevolgen

Beschrijving

Thans houtbedrijf Wulffaert, voorheen N.V. Uneklo en "S.A. Peignage d'Eecloo". Resten van een indrukwekkend textielbedrijf dat zich aan het einde van de 19de eeuw aan langs het kanaal vestigde.De wolwasserij, -kaarderij en -kammerij "Peignage d'Eeecloo" werd opgericht in 1922 en ondergebracht in de gebouwen van de "s.a. Amidonneries d'Eecloo" van Cousin - Devos, opgericht in 1911 en ontbonden in 1920. Later uitgebreid met de gebouwen van de firma Duvieusart, opgericht in 1909 als ververij en in 1932 uitgebreid met een weverij, stopgezet in 1968. Het bedrijf "Peignage d'Eecloo" groeide uit tot één van de grootste wolkammerijen van België. In 1974 omgevormd tot de n.v. UNEKLO, stopgezet in 1994.

Van de oorspronkelijke kleinschalige 19de-eeuwse gebouwen blijft vermoedelijk geen enkel spoor meer over. Belangrijke uitbreidingen gebeurden in 1912, 1921-1927, en in hoofdzaak 1934 - aangevuld na de tweede wereldoorlog (onder meer 1951) tot omstreeks 1980. Op dat ogenblik besloeg het bedrijf het grootste gedeelte van de bouwblok tussen de Nijverheidskaai, de Slachthuisstraat en de Korte Moeie. Recent werd het in verschillende delen opgesplitst, waarvan het gedeelte aan de Korte Moeie thans gebruikt wordt als stapel- en distributieruimte voor de nv Ontex (kern uit 1934, 1951), het centrale gedeelte tussen Slachthuisstraat en Nijverheidskaai werd recent gesloopt en vervangen door industriële nieuwbouwhallen van een transport- en distributiefirma, en de oudere delen (Nijverheidskaai) zijn door het houtbedrijf Wulffaert gerenoveerd tot onder meer winkelruimten en toonzalen.

De nog resterende delen aan de Nijverheidskaai omvatten in essentie twee onderdelen, namelijk een Manchesteriaanse gedeelte met drie bouwlagen onder zaagdaken uit circa 1912, gedeeltelijk links vooraan voorzien van voorbouw omstreeks 1921-1927, en rechts aansluitende productieruimte van twee bouwlagen (circa 1921-1927).

Van het Manchesteriaans deel, oorspronkelijk vijf productievolumes, zijn thans nog de drie rechtse bouwvolumes vanaf de binnenkoer zichtbaar: onder elk zaagdak bevinden zich twee traveeën met in elke bouwlaag per travee een getoogd en oorspronkelijk van roedeverdeling voorzien raam (of toegang op de begane grond), van elkaar gescheiden door een liseen; rondvenster in de top van het zaagdak. Binnenin: betonconstructie op de begane grond en de eerste verdieping, met op de tweede verdieping een metalen raekemspant op ronde gietijzeren kolommen met als oplegging dienstdoende kopplaat.

De twee (oorspronkelijke) linker bouwvolumes werden omstreek 1921-27 voorzien van een voorbouw: twee aanleunende gebouwen onder aanleunende zadeldaken, twee bouwlagen, grote toegangspoort op begane grond waarboven drie getoogde vensters onder decoratieve ontlastingsboog, en rondvenster in geveltop; decoratief gebruik van verschillende tinten rode baksteen en gele baksteen.

Rechts van het oude gedeelte werden omstreeks 1921-27 drie lagere productieruimten onder zaagdaken toegevoegd (twee bouwlagen met per bouwvolume een blind muurvlak of een getoogde opening op de begane grond, twee getoogde vensters op de verdieping en rondvenster in top van het zaagdak). In achterbouw, uitziende op de Slachthuisstraat, nog twee ietwat hogere productieruimten onder aanleunende zadeldaken.

Aan de Nijverheidskaai bevinden zich nog een gedeelte van de vroegere burelen (circa 1921-27, mogelijk verbouwing van een vroegere toestand).

Sinds het einde van de jaren 1990 zijn de gelijkvloerse productiehallen (hoofdzakelijk onder zaagdaken), de watertoren en de hoge ronde fabrieksschouw verdwenen, evenals de decantatiebekkens en de waterzuivering (oorspronkelijk deels 1934).

  • Kleio nv heritage consultants, Industrieel erfgoed in Eeklo.
  • DE COCKER F., Le Petit Verviers, De textielindustrie in Eeklo (1794-1940), Eeklo, 2003.
  • DE COCKER F., S.a. Peignage d’ Eecloo (1922-1974), (De Eeklose Dobbelgebakkene, 2003, XII, 4, p. 193-198).

Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wolkammerij S.A. Peignage d’Eecloo [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51885 (Geraadpleegd op 24-02-2021)