Kapel Troosteresse Der Bedrukten

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Steegs Kapelleke
Provincie Antwerpen
Gemeente Balen
Deelgemeente Balen
Straat Steegsebaan
Locatie Steegsebaan zonder nummer, Balen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Balen (adrescontroles: 20-03-2007 - 20-03-2007).
  • Inventarisatie Balen (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kapel Troosteres der Bedrukten

Deze bescherming is geldig sinds 29-08-2008.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel Troosteresse Der Bedrukten

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Schuin ingeplant en achterin gelegen 18de-eeuws bedehuisje met de oudste sporen opklimmend tot 1753 en opgericht ter vervanging van een oorspronkelijk houten kapelletje. Algemene restauratie in 1995-1996.

Oorspronkelijk van baksteen, heden met schijnvoegen gecementeerde, verankerde en beschilderde constructie op rechthoekige plattegrond onder zadeldak (mechanische pannen) met klokkentorentje. Gepikte plint. Tuitgevel met eenvoudig korfboogdeurtje en geschilderd opschrift "wees gegroet troosteresse der bedrukten". Betraliede rechthoekige venstertjes in de zijgevels en blinde achtertuitgevel met aandak.

Bepleisterd en beschilderd interieur met tongewelf en cementtegelvloer. Gemarmerd houten altaar met kopie van de piëta van 1690 in nis (de oorspronkelijke piëta bevindt zich heden in de Sint-Andrieskerk).

  • MICHIELS J. e.a., Balen: zijn kapellen en bedehuisjes, (Heemkundige Kring Balen, driemaandelijks tijdschrift nummer 54, maart 1993, p. 16).
  • MICHIELS J. en VERMEULEN R., Balen-Centrum, historisch bekeken, (Heemkundige Kring Balen, driemaandelijks tijdschrift nummer 84, september 2000, p. 30).

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steegsebaan

Steegsebaan (Balen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.