Windmolen Ronsemolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Windmolen Merelaan
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Gistel
Straat Brugse baan
Locatie Brugse baan zonder nummer, Gistel (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Gistel (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Gistel (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Standaardmolen Ronsemolen of de Merelaan

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Windmolen Ronsemolen

Deze bescherming is geldig sinds 09-11-1977.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Windmolen Ronsemolen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 09-11-1977.

Beknopte karakterisering

Typologiewindmolens
Dateringinterbellum

Beschrijving

Zogenaamde "Ronsemolen" of de "Merelaan" ten noorden van de parksite. Kleine standaardmolen, opgericht door Alfred Ronse (1876-1962) in 1933. Gelegen op het einde van de dreef ten westen van het kasteel "De la Waere".

Onderste gedeelte (romp): opgetrokken in rode baksteen, vijftien meter hoog met gedeeltelijk verwijderde houten stelling. Benedenverdieping en vier zolders. Segmentboogvensters. Op de 3de zolder zit op de ijzeren koningsspil een ijzeren kamwiel dat door de onderaandrijving de maalgang op de 4de zolder bedient. Op de 3de en 4de zolder bevindt zich een inrichting voor elektriciteitsopwekking. De standaard van het molenkarkas is doorboord ten behoeve van de ijzeren spil. Het vangwiel telt 56 kammen, het kamwiel 22.

Molen met verdekkerde wieken, daterend uit 1933, thans verwijderd. Verticale beschieting aan de zij- en voorkant, eternit leien aan de windweeg en op de kap. Kruiwiel met handspaken. Staart, twee spruiten en vier schoren.

  • Brugge, Archief van het kadaster, 212: Kadastrale leggers, 192, 1259, 2251, 2268, 4815, 6272.
  • Brugge, Archief van het kadaster, 207: Mutatieschetsen, 1852/3, 1881/55, 1901/14, 1907/10, 1909/24, 1955/35.
  • DEVLIEGHER L. 1984: De Molens in West-Vlaanderen, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt-Weesp, 206-207.
  • RONSE A. 1976: De windmolens, Antwerpen/Amsterdam, figuur 137.

Bron: Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Gistel, Deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL3, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Windmolen Ronsemolen met omgeving

Brugse baan, Doornhoek, Galgestraat, Warandestraat (Gistel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.