Brouwerswoning en brouwerij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Gistel
Straat Brugse baan
Locatie Brugse baan 215, Gistel (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Gistel (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Gistel (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vrijstaand herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Brouwerswoning en keuken van brouwerij
gelegen te Gistel (Gistel)

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Beeldbepalende vrijstaande brouwerswoning met voortuin en aansluitend achtergelegen voormalige brouwerij in vervallen staat. Site naar verluidt van circa 1825, reeds aangeduid op het primitief plan van het kadaster (1835), destijds op grondgebied Westkerke. Werkzaam tot aan de Tweede Wereldoorlog, afbraak van de schouw en een gedeelte van de brouwerijgebouwen circa 1960 (zie mutatieschets).

Aan de achterzijde deels onderkelderd burgerhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen, nok parallel aan de straat). Witgeschilderde baksteenbouw nog deels op een gepekte plint, beraping deels bewaard bij de achter- en linkerzijgevel. Voorgevel: lijstgevel, geritmeerd door middel van pilasters en kordons. Rechthoekige muuropeningen op arduinen onderdorpel, bij de deur met afgeronde bovenhoeken en gevat in een rondboognis. Bewaard beschilderd 19de-eeuws houtwerk met kruisvormige indeling en grote roedeverdeling, op de benedenverdieping bewaarde zonneblinden. 19de-eeuwse deur met ijzeren hekwerk en beslag, bordestrap van drie treden. Achtergevel: kelderraampjes, vernieuwde luiken op de benedenverdieping. Zijgevels: schaarse muuropeningen, schoorstenen.

Bij het huis aansluitende haakse 'keuken' van drie traveeën onder een mank zadeldak (mechanische en Vlaamse pannen, nok loodrecht op huis), aan de voorzijde twee bouwlagen, aan de achterzijde één bouwlaag. Licht getoogde muuropeningen. Bewaard houtwerk met grote roedeverdeling, bewaarde luiken op de benedenverdieping.

Interieur: bewaarde indeling met centrale brede gang met bewaarde cementvloer en houten bordestrap. Linker voorkamer met brede plankenvloer, marmeren schouw, schouwboezem met houten pilasters overgaand in geprofileerd lijstwerk, stucwerk rond luchter, plafondschildering naar verluidt uit de jaren 1950.

Achterliggende brouwerijgebouwen in vervallen toestand. Destijds witgeschilderde baksteenbouw op een gepekte plint. Bij de 'keuken' aansluitend vroeg-19de-eeuws volume op vierkante plattegrond onder schilddak met wolfseind (Vlaamse pannen, nok loodrecht op huis). Deels dichtgemetselde rechthoekige en getoogde muuropeningen. Bewaard houtwerk met grote roedeverdeling.

Ten noordwesten van genoemd volume en er rakelings bij aansluitend, langgestrekt onderkelderd gebouw van anderhalve bouwlaag onder een laag zadeldak (golfplaten, nok loodrecht op huis). (Licht) getoogde muuropeningen. In de beeldbepalende smalle gevel, getoogde en keperbogige muuropeningen in een geriemde omlijsting met druiplijst van helrode baksteen, eerder typisch voor de tweede helft van de 19de eeuw.

In de oksel van genoemde gebouwen, vierkante onderbouw van afgebroken schouw. Ommetselde citerne achteraan op de site.

  • BRUGGE, ARCHIEF VAN HET KADASTER, 207: Mutatieschetsen, 1842/1, 1856/1, 1883/6, 1939/13, 1942/22, 1957/18, 1960/12, 967/15, 1972/14; 212: Kadastrale leggers, 475, 579P.
  • KYNDT O., Nostalgische terugblik op Westkerke. Roksem, 1995.

Bron: Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Gistel, Deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL3, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brugse baan

Brugse baan (Gistel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.