Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Gistel
Straat Bruidstraat
Locatie Bruidstraat 2, Gistel (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Gistel (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Gistel (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomenparochie

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Typologiepastorieën
Stijlneogotiek
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Vrijstaande neogotisch getinte pastorie van omstreeks 1912 (zie mutatieschets), schuin achter het kerkkoor gelegen. Aan de rechterzijde restanten van de oude kerkhofmuur met achtzijdige casementen (beschermd als monument bij M.B. van 12/12/2002).

Samengesteld gebouw: gele baksteenbouw van één à twee bouwlagen onder leien zadeldaken (nok parallel aan en loodrecht op straat), sierankers. Onderkelderd diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met links haaks aansluitend lager volume van één travee met dakvenster, rechts aansluitend achteringelegen diephuisvolume. Markerende tuitgevels met muurvlechtingen, aandaken met leien afdekking. Aan de straat gelegen gevels geritmeerd door twee- en drieledige arduinen kruiskozijnen (ontlastingsbogen) gevat in Brugse traveeën (type I en II) met maaswerk. Korfbogige keldervensters. Deels bewaard witbeschilderd houtwerk, zonder roedeverdeling bij de kruiskozijnen. Deur met gedeeld bovenlicht, arduinen bordestrap van drie treden.

  • Brugge, Archief van het Kadaster, 207: Mutatieschetsen, 1912/13, 1939/12; 212: Kadastrale leggers, artikels 429, 835, 1131, 1927.

Bron: Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Gistel, Deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL3, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Bruidstraat

Bruidstraat (Gistel)

maakt deel uit van Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen en omgeving

Bruidstraat, Kasteelstraat, Kerkstraat, Neerhofstraat (Gistel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.