erfgoedobject

Stortborsse

bouwkundig element
ID
5202
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5202

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Traditioneel diephuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Traditioneel breedhuis van het type pseudo-diephuis, genaamd “Stortbors(s)e” of “Stortbuerse”, twee traveeën breed en drie bouwlagen hoog onder een zadeldak met kruisende nok (nok parallel aan de straat, pannen).

Uit bouwhistorisch onderzoek naar aanleiding van de renovatie in 2006-2009, blijkt dat het pand in kern opklimt tot de 15de eeuw, en al wordt vermeld in 1511. Van deze kern resten de overwelfde kelder met waterput, de scheimuren, moerbalken en dakspant, die wijzen op een oorspronkelijk overkragende gevel in houtbouw. Deze werd in het tweede of derde kwart van de 17de eeuw versteend tot de huidige trapgevel. Hergebruikte onderdelen van de vroegere hardstenen pui dragen de steenhouwersmerken van Jean Lermigniau en Gillis Lisse, die in deze periode actief waren. De pui werd in 1856 in opdracht van H. Weenen verbouwd tot een klassieke winkelpui met middenportaal. C. Camps brak deze opnieuw uit in 1944-1945. De gevelrenovatie in 2006-2009 betrof het decaperen, herstellen en kaleien van het bak- en zandsteenparement, en de reconstructie van de pui.

Gekaleide trapgevel (zeven treden) met overhoeks topstuk in bak- en zandsteenbouw, verankerd door smeedijzeren muurankers. Achtereenvolgens aangepaste rechthoekige en rondbogige bovenvensters met kwartholle negblokken en hardstenen dorpels. In de geveltop rechthoekig venstertje met kwartholle negblokken en bewaarde druiplijst. Gereconstrueerde drieledige pui met zijportaal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1856#804 en 18#19387.
  • BISSCHOPS T. 2009: Een intacte 15de-eeuwse waterput in de 'Stortborsse' (Klapdorp 69), Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis 2009.1, 22.
  • BISSCHOPS T. 2009: Een verfijning van de bouwchronologie van het pand Stortborse aan de hand van twee steengroevemerken, Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis 2009.3, 16-18.
  • HENDRICKX M. 2007: Onderzoek van een nieuw pand..., Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek 2007.2, 6.
  • S.N. 2007: Onderzoek van de 'Stortbuerse', Klapdorp 69, een stand van zaken, Infoblad Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek 2007.3, 20.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stortborsse [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5202 (Geraadpleegd op )