Neogotische kapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Gistel
Straat Tempelhofstraat
Locatie Tempelhofstraat zonder nummer, Gistel (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Gistel (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Gistel (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Neogotische kapel

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neogotische kapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Neogotische kapel van zekere omvang, gelegen op de hoek van de Tempelhofstraat en de Heyvaertlaan (beschermd als monument bij M.B. van 12/12/2002). Opgericht in 1884 (zie mutatieschets en gedenkplaat) door D. Depuydt (burgemeester van Gistel van 1885 tot 1914) en toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (zie opschrift boven deuropening). De kapel is nog steeds in handen van genoemde familie, zie recent familiebanier. Rechts van de deuropening, (hermaakte) arduinen tekstplaat: "Deze kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes werd opgericht in 1884 door Delphin Depuydt burgemeester van Gistel (1885-1914) als dankbetuiging voor bekomen redding uit een netelige situatie met zijn koets toen zijn op hol geslagen paarden ongeveer hier tot stilstand gebracht werden".

Eenbeukig geelbakstenen kapelletje onder leien zadeldak met bekronende dakruiter met windwijzer. Beraapte voorgevel (tuitgevel met kruisbekroning) afgelijnd door middel van gecementeerde pilasters, oculus in de geveltop. Herhaling van de geblokte aflijning bij het spitsboogportaal. Vleugelpoort en bovenlicht met neogotisch getinte indeling.

Interieur: houten spitstongewelf, cementtegels met bloemmotief; achter een gietijzeren hek, beschilderd plaasteren beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in een rotsimitatie.

  • ARCHIEF ROHM WEST-VLAANDEREN, Monumenten en Landschappen, Brugge, W/01606.
  • BRUGGE, ARCHIEF VAN HET KADASTER, 207: Mutatieschetsen, 1863/1, 1881/16,1885/2; 212: Kadastrale leggers, artikels 935,1264, 2688, 3442, 6122.

Bron: Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Gistel, Deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL3, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tempelhofstraat

Tempelhofstraat (Gistel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.