Parochiekerk Sint-Cornelius

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Snaaskerke
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer, Gistel (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Gistel (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Gistel (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Cornelius

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dorpsstraat z.nr. Parochiekerk Sint-Cornelius. Georiënteerde neogotisch getinte kerk van 1911 naar ontwerp van architect T. Nolf (Torhout), dit ter vervanging van een kleine hallenkerk met nog deels Romaanse toren, classicistisch portaal en gotische beuken (cf. prentbriefkaart) waarvan de oriëntering overgenomen wordt.

Bewaard omringend ommuurd kerkhof met grafstenen en -kruisen uit eind 19de eeuw/ begin 20ste eeuw.

Driebeukige hallenkerk met westtoren, pseudotransept met rechte sluiting en koor met driezijdige sluiting; vijfzijdige voormalige doopkapel. Stookplaats ten noordoosten, sacristie ten zuidoosten. Gele baksteenbouw, leien zadeldaken, leien spits met vier bakstenen hoektorentjes.

Neogotische elementen: spitsboogfriezen (toren), spitsbogige galmgaten en vensters laatst genoemde met traditionele bakstenen tracering. In een nis van de zuidgevel, beschilderd plaasteren beeld van de H. Cornelius.

Eenvoudig witbeschilderd interieur met geelbakstenen scheibogen op arduinen zuilen met knopkapitelen. Overwelving door middel van houten spitstongewelven met ribben. Overwelving van het portaal in de westtoren door middel van een bakstenen kruisribgewelf met mangat. Vier grafstenen onder meer van overleden pastoors, van het einde van de 16de eeuw tot het begin van de 19de eeuw (portaal).

Meubilair. Rechter zijaltaar toegewijd aan de H. Cornelius: reliekhouder uit het einde van de 19de eeuw in een neogotisch verguld schrijn. Bewaarde preekstoel en biechtstoel uit de (tweede helft van) de 18de eeuw, communiebank uit de tweede helft van de 17de eeuw. Glasramen van 1913 gesigneerd J. Dobbelaere (Brugge) onder meer met voorstelling van O.-L.-Vrouw en de H. Cornelius.

ARCHIEF AFDELING MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN BRUSSEL, Plannenfonds K.C.M.L.

ROOSE-MEIER B. en VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Oostende, deel II, Brussel, 1977, p. 28.

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK BOEVERBOS, prentbriefkaartencollectie.

Bron: Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Gistel, Deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL3, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Gistel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.