erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Cornelius

bouwkundig element
ID
52151
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52151

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dorpsstraat z.nr. Parochiekerk Sint-Cornelius. Georiënteerde neogotisch getinte kerk van 1911 naar ontwerp van architect T. Nolf (Torhout), dit ter vervanging van een kleine hallenkerk met nog deels Romaanse toren, classicistisch portaal en gotische beuken (cf. prentbriefkaart) waarvan de oriëntering overgenomen wordt.

Bewaard omringend ommuurd kerkhof met grafstenen en -kruisen uit eind 19de eeuw/ begin 20ste eeuw.

Driebeukige hallenkerk met westtoren, pseudotransept met rechte sluiting en koor met driezijdige sluiting; vijfzijdige voormalige doopkapel. Stookplaats ten noordoosten, sacristie ten zuidoosten. Gele baksteenbouw, leien zadeldaken, leien spits met vier bakstenen hoektorentjes.

Neogotische elementen: spitsboogfriezen (toren), spitsbogige galmgaten en vensters laatst genoemde met traditionele bakstenen tracering. In een nis van de zuidgevel, beschilderd plaasteren beeld van de H. Cornelius.

Eenvoudig witbeschilderd interieur met geelbakstenen scheibogen op arduinen zuilen met knopkapitelen. Overwelving door middel van houten spitstongewelven met ribben. Overwelving van het portaal in de westtoren door middel van een bakstenen kruisribgewelf met mangat. Vier grafstenen onder meer van overleden pastoors, van het einde van de 16de eeuw tot het begin van de 19de eeuw (portaal).

Meubilair. Rechter zijaltaar toegewijd aan de H. Cornelius: reliekhouder uit het einde van de 19de eeuw in een neogotisch verguld schrijn. Bewaarde preekstoel en biechtstoel uit de (tweede helft van) de 18de eeuw, communiebank uit de tweede helft van de 17de eeuw. Glasramen van 1913 gesigneerd J. Dobbelaere (Brugge) onder meer met voorstelling van O.-L.-Vrouw en de H. Cornelius.

ARCHIEF AFDELING MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN BRUSSEL, Plannenfonds K.C.M.L.

ROOSE-MEIER B. en VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Oostende, deel II, Brussel, 1977, p. 28.

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK BOEVERBOS, prentbriefkaartencollectie.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Gistel, Deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL3, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Cornelius [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52151 (Geraadpleegd op 02-03-2021)