Graansilo's met opslagplaatsen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Snaaskerke
Straat Kalsijdebrug
Locatie Kalsijdebrug 14, Gistel (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Gistel (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Gistel (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Graansilo's met opslagplaatsen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kalsijdebrug nr. 14. Beeldbepalende voormalige graansilo's gelegen langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort in de onmiddellijke nabijheid van de Kalsijdebrug. Deels gebouwd met recuperatiemateriaal ca. 1931 (cf. mutatieschets) door de gebroeders Catrysse Moere (cf. opschrift op puilijst). Het oorspronkelijk volume telde vier houten silo's. Uitgebreid in de richting van de Kalsijdebrug in 1934, quasi verdubbeling van het volume, met gebruik van betonnen draagstructuren in 1937. Stopzetting van de activiteiten begin jaren '70. Nu gebruikt als woonhuis.

Vrijstaand industrieel pand in rode baksteen met muurankers gesmeed in een naburige smidse. Rechthoekige muuropeningen met betonnen lintelen en onderdorpels, deels bewaard houtwerk. Oorspronkelijk volume van drie bouwlagen onder een zadeldak (mechanische pannen, nok straat). Twee aangebouwde volumes (zichtbare bouwnaden) van vier bouwlagen onder een zadeldak (mechanische pannen, nok // straat), dakvenster als tuitgevel in het middelste gedeelte.

In stand gebleven silo's achteraan in het complex (zijde van de Kalsijdebrug). Bewaarde binneninrichting met ijzeren poutrellen en planken vloeren. De aandrijving gebeurde door middel van een elektrische motor (bewaard). Aan de kanaalzijde, bewaarde kraan.

Vanaf 1992 renovatie van het geheel. Opname van het middelste gedeelte bij het woongedeelte. De linkerzijgevel werd bedekt met een houten latwerk (ter isolatie), plaatsing van lichtstraat in het dak.

STAD GISTEL, Bouwdossiers, 97/85 en 98/112.

BRUGGE, ARCHIEF VAN HET KADASTER, 207: Mutatieschetsen, 1876/1, 1931/4, 1934/5, 1937/1, 1956/2, 1973/1.

BRUGGE, ARCHIEF VAN HET KADASTER, 212: Kadastrale leggers, 544, 664, 1234.

Bron: Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Gistel, Deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL3, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kalsijdebrug

Kalsijdebrug (Gistel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.