erfgoedobject

Hoeve De Bergschuur

bouwkundig element
ID
52174
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52174

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve De Bergschuur
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "De Bergschuur". Belangrijke historische site op de ommeloper van 1651 aangeduid als "het kasteel" en op de Ferrariskaart (1770-1778) als een dubbel omgrachte site, omgrachting die slechts in de jaren 1970 gedempt werd.

Achterin gelegen hoeve destijds met bergschuur van 1749, verdwenen begin jaren 1980 ten gevolge een verregaande toestand van verval. Bewaard boerenhuis op terp, destijds gelegen binnen de eerste omgrachting, met oudere kern uit het begin van de 17de eeuw zie jaarankers "1626" van de opkamer. Witgeschilderde baksteenbouw onder pannen zadeldak, opkamer onder hogere nok. Aanleunend lager bakhuis. Mooi 19de-eeuws houtwerk.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Monumenten en Landschappen, nummer 291.
  • D'HOOGE A.M., De bergschuren in de Vlaamse noordzeepolders, een bijdrage tot de studie van de West-Vlaamse landelijke bouwkunst, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 1978, p. 170-175.

Bron     : Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Gistel, Deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL3, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  : 2003

Aanvullende informatie

De omgeving van hoeve De Bergschuur wordt gekenmerkt door open akkerland. De toegang tot de (voorheen omwalde) site is afgelijnd door een dreef. Langsheen deze dreef is nog een restant van de walgracht te zien. Ten oosten van de toegangsdreef bevindt zich een kleine weide. De waterloop 'Nieuw Dwarsgeleed' stroomt ten noorden, aan de achterzijde van de hoeve.

Auteurs : Declercq, Daan
Datum: 21-12-2015

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve De Bergschuur [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52174 (Geraadpleegd op 21-04-2021)