Hoeve De Bergschuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Zevekote
Straat Leegstraat
Locatie Leegstraat 13, Gistel (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Gistel (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Gistel (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve De Bergschuur

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "De Bergschuur". Belangrijke historische site op de ommeloper van 1651 aangeduid als "het kasteel" en op de Ferrariskaart (1770-1778) als een dubbel omgrachte site, omgrachting die slechts in de jaren 1970 gedempt werd.

Achterin gelegen hoeve destijds met bergschuur van 1749, verdwenen begin jaren 1980 ten gevolge een verregaande toestand van verval. Bewaard boerenhuis op terp, destijds gelegen binnen de eerste omgrachting, met oudere kern uit het begin van de 17de eeuw zie jaarankers "1626" van de opkamer. Witgeschilderde baksteenbouw onder pannen zadeldak, opkamer onder hogere nok. Aanleunend lager bakhuis. Mooi 19de-eeuws houtwerk. (Bescherming als monument met omringend landschap bij K.B. van 04.05.1973, opgeheven in 1986).

  • AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Monumenten en Landschappen, nummer 291.
  • D'HOOGE A.M., De bergschuren in de Vlaamse noordzeepolders, een bijdrage tot de studie van de West-Vlaamse landelijke bouwkunst, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 1978, p. 170-175.

Bron: Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Gistel, Deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL3, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Aanvullende informatie

De omgeving van hoeve De Bergschuur wordt gekenmerkt door open akkerland. De toegang tot de (voorheen omwalde) site is afgelijnd door een dreef. Langsheen deze dreef is nog een restant van de walgracht te zien. Ten oosten van de toegangsdreef bevindt zich een kleine weide. De waterloop 'Nieuw Dwarsgeleed' stroomt ten noorden, aan de achterzijde van de hoeve.

Declercq, Daan (21-12-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Leegstraat

Leegstraat (Gistel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.