Hoeve Westhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Zevekote
Straat Zevekotestraat
Locatie Zevekotestraat 90, Gistel (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Gistel (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Gistel (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Westhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zevekotestraat nr. 90. Historische hoeve zogenaamd "Westhof". Huidige volumes reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Losse, lage witgekalkte bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken.

Ten noorden van het nog deels gekasseide erf, boerenhuis met geïncorporeerd bakhuis en haaks aansluitende varkens- en paardenstal. Boerenhuis van vijf traveeën en twee linker opkamertraveeën met steunberen onder een zadeldak (mechanische pannen), op een gepekte plint. Gewijzigde rechthoekige muuropeningen met vernieuwd houtwerk, kelderramen met diefijzers. Varkensstal met getoogde muuropeningen en lage halfronde voedernissen.

Interieur van het huis. Onregelmatige structuur van de balklagen (moerbalken met balkzolen, geen kinderbalken). Kelder met tongewelf (// nok), door een scheidingsmuur in twee ruimtes verdeeld. Zolder met bewaarde kapconstructie, voorzien van telmerken en pen- en gatverbindingen.

Ten zuiden, bewaarde dubbele dwarsschuur met geïncorporeerde stalling. Aansluitende bakstenen postamenten met bekronende kanonkogels.

STAD GISTEL, Bouwdossiers, 95/86.

BRUGGE, ARCHIEF VAN HET KADASTER, 212: Kadastrale leggers, 634, 640.

Bron: Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Gistel, Deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL3, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zevekotestraat

Zevekotestraat (Gistel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.