erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Hubertus

bouwkundig element
ID: 52203   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52203

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerde neoromaanse kruiskerk met basilicale opstand, opgetrokken naar ontwerp van de provinciale architect P.J. Taeymans van 1896; eerstesteenlegging in april 1898; in gebruik genomen in 1899 en in 1901 voltooid met het plaatsen der klokken. Op het kadaster ingetekend in 1908 en ingewijd op 2 oktober 1922. Gelegen aan de noordzijde van het grosso modo driehoekige dorpsplein.

De plattegrond ontvouwt een driebeukige longitudinale kruiskerk met ingebouwde toren op de zuidwesthoek, doopkapel in de noordwesthoek, schip van drie traveeën, licht uitspringend transept van één travee met vlakke sluiting en iets lager koor van twee rechte traveeën met halfronde sluiting, geflankeerd door vierkante sacristieën.

Baksteenbouw onder leien zadel- en lessenaarsdaken, verwerking van natuursteen voor onder meer afzaat, onderdorpels en afdekking steunberen. Toren van vier geledingen, gemarkeerd door verjongende en versneden hoeksteunberen, onder ingesnoerd tentdak met aan elke zijde een dakvenster. Gekoppelde rondbogige galmgaten en steigergaten bovenaan. Voorts lichtgleuven en polygonaal traptorentje met houten wenteltrap aan de westzijde.

Westelijke puntgevel gemarkeerd door neoromaans ingangsportaal met rechthoekige poort in geprofileerde, arduinen rondboogomlijsting met teerlingkapitelen en boogveld met klaverkruis; bekronend roosvenster. Schip geritmeerd door steunberen waartussen eenvoudige rondboogvensters, gekoppeld in de middenbeuk. Aflijnende muizentand en houten kroonlijst op modillons. Transept en koor met gelijkaardig uitzicht.

Interieur

Gedenkplaat in noordzijde ingangsportaal met vermelding van bouwjaar 1897 en architect. Overigens bakstenen interieur met rondboogarcade op imitatie-natuurstenen zuilen met composietkapitelen en achtzijdige sokkel; tongewelven met steekkappen en imitatie-natuurstenen gordelbogen, kruising met koepelgewelf.

Mobilair

Beeldhouwwerk. Gepolychromeerde houten beelden afkomstig van de gesloopte laatgotische kapel van 1543: Sint-Hubertus, eerste helft 16de eeuw; Sint-Barbara en Sint-Lucia, tweede helft 16de eeuw; Onze-Lieve-Vrouw met Kind, eerste helft 17de eeuw; Sint-Bernardus, eerste helft 18de eeuw; Heilige Donatus van Munstereifel, midden 19de eeuw

Meubilair. Neogotisch hoofdaltaar; heden verdwenen preekstoel, biechtstoelen, zijaltaren en doopvont naar ontwerp van J. Taeymans van 1903, uitgevoerd door L. Daems (Turnhout).

Glasramen in het koor van 1898, atelier E. Mertens (Brussel-Koekelberg); glasramen in transept gedateerd 1934; glasramen de in zijbeuken bij de restauratie van 1989 voorzien van medaillons door de N.V. Glaswerken A. Mortelmans (Brasschaat).

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Dossier A/1042.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, plannen 6, Balen-Hulsen, dossiers 1-2.
  • CLAES G., MICHIELS J. en SMEYERS A., Brandglasramen in onze Balense kerken, (Heemkundige Kring Balen, driemaandelijks tijdschrift nummer 69, december 1996, p. 1-11).
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Antwerpen, Kanton Mol, Brussel-Antwerpen, 1975, p. 13-15.
  • SMEYERS A., Sint-Hubertuskerk Balen-Hulsen 1899-1999, (Heemkundige Kring Balen, driemaandelijks tijdschrift nummer 81, december 1999, p. 15-16).

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2002


Relaties

  • Is deel van
    Hulsen
    Hulsen (Balen)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Sint-Hubertus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52203 (Geraadpleegd op 14-10-2019)