Hoeve Peeters

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Balen
Deelgemeente Balen
Straat Rosselaar
Locatie Rosselaar 40, Balen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Balen (adrescontroles: 20-03-2007 - 20-03-2007).
  • Inventarisatie Balen (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve Peeters

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1996.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Peeters

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De hoeve Peeters heeft een omhaagd voortuintje, een waterput achteraan en resten van een boomgaard rechts achteraan.

Typisch Kempisch woonstalhuis, gedateerd 1666, zie oostgevel, met parallelle schuur ten noorden. Woonstalhuis oorspronkelijk opgetrokken in leem- en vakwerkbouw, heden versteend en herhaaldelijk aangepast, zie onder meer het verschil in baksteen; ten dele intacte oostgevel met verticale bouwnaden die verwijzen naar een oorspronkelijk smallere constructie. Een zware storm op 17/12/1999 veroorzaakte de gedeeltelijke instorting van het dak en ernstige gevelscheuren, waardoor het verval wordt bespoedigd.

Verankerde baksteenbouw van zeven traveeën en één bouwlaag onder deels ingestort, afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen, golfplaten en stro). Rechthoekige muuropeningen onder diverse lateien (hout, ijzeren I-balk of beton, wijzend op 20ste-eeuwse aanpassingen); beschilderde lekdrempels en ten dele gedichte stalpoort. De oostgevel met vlechtingen vertoont een gedicht rondboogdeurtje onder oculus, een bewaarde regel en het jaartal 1666. Opkamer in de noordoosthoek. Achtergevel met deurtje in houten omlijsting met houten pennen.

De bewaarde, oorspronkelijke plattegrond vertoont een centraal gelegen woonkamer met erachter de moos; rechts van de woonkamer ligt de "beste kamer" en uiterst rechts de slaapkamer met trap naar de opkamer; achter deze vertrekken, in het verlengde van de moos ligt de kelder met opkamer of kelderkamer; links van de woonkamer bevond zich oorspronkelijk de potstal, die nu verwijderd is. De binnenmuren bestaan uit vlechtwerk opgevuld met leem. De woonkamer en "beste kamer" hebben elk een open haard, een turfkot naast de haard en een rode bakstenen vloer.

Parallelle schuur in leem- en vakwerkbouw, ten dele versteend, onder schilddak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen, stro en golfplaten).

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg, Afdeling Ruimtelijk Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier A/1331.
  • Het oudste huis van Balen. Hoeve Peeters anno 1666, Heemkundige Kring Balen. Speciale uitgave: Open Monumentendag, september 1991.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rosselaar

Balen (Balen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.