erfgoedobject

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

bouwkundig element
ID
5225
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5225

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissancestijl naar een ontwerp door de architect Charles Janssens uit 1896. Opdrachtgever was Jos. Fierens, koopman in koloniale waren, wiens bedrijf gevestigd was in de 18de-eeuwse vroegere Munt - later het apostolinenklooster - op de hoek van de Kloosterstraat en de Muntstraat. Tot het bouwproject behoorde ook de uitbreiding en verbouwing van het rechts aanpalende, neoclassicistische burgerhuis. Later dat jaar liet Fierens door Janssens op het links aanpalende perceel een vandaag volkomen verbouwd herenhuis in klassiek geïnspireerde eclectische stijl optrekken (Kloosterstraat 5). Zijn weduwe engageerde in 1911 de architect Louis De Vooght voor de bouw van een tweede burgerhuis eveneens in neo-Vlaamserenaissance-stijl, na sloop van het rechts aanpalende pand.

De woning Fierens behoort tot het vroege oeuvre van Charles Janssens, wiens loopbaan eind jaren 1880 van start ging. Uit de periode vóór de Eerste Wereldoorlog zijn zowel ontwerpen bekend in een conventioneel neoclassicisme als in een pittoreske neo-Vlaamserenaissance, de bouwstijl van één van zijn belangrijkste latere realisaties, het gemeentehuis van Edegem uit 1911. Samen met zijn zoon architect H. Janssens tekende hij in 1924 voor kantoorgebouw in beaux-artsstijl van de verzekeringsmaatschappij Securitas op het Kipdorp.

Rijwoning van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen, nok parallel aan de straat). Verhoogde halsgevel met parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, vermoedelijk oorspronkelijk met knipvoegen, geaccentueerd door gele en zwarte baksteen voor de mozaïeken op borstweringen en boogvelden. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de bewerkte plint en de puilijst, lekdrempels, waterlijsten en dekstenen, van witte natuursteen voor de deuromlijsting, speklagen, lateien, kraagstenen, diamantkoppen, sluitstenen, vensterposten en frontons. Nadrukkelijk horizontaal geleed door waterlijsten en kordonvormende lekdrempels, beantwoordt de compositie aan een axiaal schema, met de klemtoon op het bredere middenrisaliet. De pui wordt geaccentueerd door de fraaie rondboogdeur in een rijk bewerkte omlijsting met pilasters, sluitsteen en driehoekig fronton. Rondboognissen met sluitstenen, diamantkoppen en overhoekse lisenen op kraagstenen ritmeren de twee bovenverdiepingen; rechthoekige vensters met kleurrijke baksteenmozaïeken op de borstweringen en in de boogvelden. De tweeledige geveltop onderscheidt zich door een drielicht met bewerkte deelpilasters, een typisch decor van lijstwerk, voluten en topstukken, bekroond door een driehoekig fronton. Bewaarde houten inkomdeur, smeedijzeren keldertralies en gietijzeren voetschraper.

  • Stadsarchief Antwerpen bouwdossiers 1896#617 (burgerhuis Fierens) en 1896#1338 (herenhuis Fierens).

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5225 (Geraadpleegd op 12-06-2021)