Hoeve Brukelhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Brukel
Locatie Brukel 20, Geel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Geel (adrescontroles: 07-01-2007 - 17-01-2007).
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Brukelhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve Brukelhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 07-04-1995.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Brukelhoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 07-04-1995.

Beschrijving

Hoeve gelegen ten noorden van de zuidoostelijke ring. Omwalde hoeve met een eerste vermelding in een schepenakte van 1449. Oorspronkelijk rechthoekig woonstalhuis van zes traveeën met jaarankers 1611, vermoedelijk opgetrokken door de toenmalige eigenaar paardenkoopman Amand Van Gemen, drossaard van de Vrijheid en het Land van Geel; haakse (stal)vleugel aan noordwestzijde in 1917 opgetekend op het kadaster; bijgebouwen ten zuiden en ten westen opgetrokken na brand tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naar ontwerp van architectenbureau C. Van Deun gerestaureerd en gerenoveerd in 1998, herstelde omgrachting.

Heden L-vormig woonstalhuis met barok getinte in- en uitgezwenkte noordelijke en zuidelijke topgevels refererend aan de burgerlijke architectuur als overgangsvorm tussen een herenhoeve en een hof van plaisantie. Eveneens vroeg voorbeeld van Kempische baksteenbouw met schaars gebruik van zand- en ijzerzandsteen en gebruik van constructieve elementen uit de vakwerkbouw (moerbalken op wandstijlen en korbelen). Verankerde baksteenbouw van één bouwlaag onder (mank) zadeldak (nok loodrecht op straat, riet en Vlaamse pannen). Zuidelijke topgevel met voluten en jaarankers (1611), noordelijke topgevel met kraagstenen van ijzerzandsteen en rijk uitgewerkte ankers. Gevarieerde muuropeningen.

Interieur

Tweebeukige binnenindeling met woonvertrekken aan westzijde en dienstruimten aan oostzijde. Opkamer in de zuidoostelijke hoektravee. Bewaarde haarden, vloerroostering met moerbalken op sloffen en gebint. Kelder met troggewelfjes (circa 1900).

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Dossier A/0767.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Geel, schetsen 1917/96.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Geel

Geel (Geel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.