Molen van de Gansakker

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat 26, Geel (Antwerpen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Geel (adrescontroles: 07-01-2007 - 17-01-2007).
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Molen van de Gansakker

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Molen vermoedelijk opklimmend tot einde 18de eeuw (zie rekening van de gasthuiszusters van 1797). Houten standaardwindmolen met bakstenen, polygonale en gesloten voet van het Kempische type: kortgerokt, hangende windweeg, doorlopende voor- en achterbalk en dak met rabatwerk. Vervallen toestand, wieken verdwenen.

  • DE BONT M., De molens van Geel, Geel, 1981, p. 13, 27.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Aanvullende informatie

De gedemonteerde Gansakkermolen wordt door de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon (KVNS) heropgericht langs de Molendreef in Sint-Amands. Onderaan in de molenberg komt het 'Vlaams Centrum voor Molinologie'.

  • http://www.molenechos.org/

Onbepaald (13-09-2013 )

Relaties

maakt deel uit van Geel

Geel (Geel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.