Houtopslagplaats van aannemersbedrijf Leurs

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Nieuwstraat
Locatie Nieuwstraat 83, Geel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Geel (adrescontroles: 07-01-2007 - 17-01-2007).
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Houtopslagplaats van aannemersbedrijf Leurs

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Houtopslagplaats van aannemersbedrijf Leurs

Deze bescherming is geldig sinds 01-02-1993.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Houtopslagplaats van aannemersbedrijf Leurs met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 01-02-1993.

Beschrijving

Voormalige houtopslagplaats van het aannemersbedrijf Leurs. Aan de straat aangepast woonhuis, in kern opklimmend tot 1858. Segmentboogpoort en geplafonneerde doorgang naar achterliggende, gekasseide binnenplaats met voormalige houtopslagplaats en karrenhuis. Oorspronkelijke houtopslagplaats en droogplaats van vijf traveeën en twee bouwlagen waarschijnlijk gebouwd circa 1878 en gedeeltelijk herbouwd in 1889; in 1897 in gebruik als schrijnwerkerij, kolen- en kalkmagazijn.

Baksteenbouw met houten binnenstructuur, vijf traveeën en drie bouwlagen onder aaneengeschakelde zadeldaken (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Oorspronkelijk volledig open voorgevel, heden met segmentboogpoorten op gelijkvloerse verdieping, bovenverdieping voorzien van twee loopbruggen van hout en ijzer op gietijzeren consoles. Binnenconstructie met zware moerbalken, stutten en korbelen. Achtergevel met lattenwerk.

Neogotisch karrenhuis met in windwijzer jaartal 1889, mogelijk echter reeds opgericht in 1878 en in eerstgenoemd jaar verbouwd. Vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met aandaken. Verankerde baksteenbouw, beschilderde voorgevel met banden, sierankers en tegelfries. Centraal risaliet oorspronkelijk uitgewerkt als Brugse travee en hoger opgaand met trapgevel met overhoekse topstukken, bolornamenten en bekronende windwijzer. Rechts: korfboogpoort met aanzet- en sluitstenen, links aangepaste latere rechthoekige poort. Gesloten achtergevel met enkele rechthoekige vensters.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Dossier A/0467.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Geel, schetsen 1989/42, 1889/41.
  • Industriële archeologie? in de Nieuwstraat, in Nieuwsblad van Geel, CXXXI, nummer 48, 30 november 1984, p. 1.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nieuwstraat

Nieuwstraat (Geel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.