erfgoedobject

Begraafplaats van het Gemenebest

bouwkundig element
ID
52386
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52386

Juridische gevolgen

Beschrijving

De militaire begraafplaats te Geel is een begraafplaats voor Britse en Canadese soldaten die sneuvelden bij de oversteek van het kanaal Schelde-Maas en bij latere operaties door het Tweede Britse leger.

Historiek

Tijdens het Geallieerde Bevrijdingsoffensief van 1944 werd er in de omgeving van Geel zwaar gevochten, toen men in september poogde het Albertkanaal en het Kanaal Maas-Schelde (Kempisch Kanaal) over te steken. Deze oversteek was nodig voor de bevrijding van Nederland. Vooral de ‘50th (Northumbrian) Division en de ‘15th (Scottish) Division’ leden toen in de omgeving van Geel zware verliezen.

Een deel van de doden werd voorlopig begraven in een weide nabij het centrum van Geel of op de burgerlijke begraafplaats van de Sint-Dimpnaparochie (iets ten westen van de huidige Britse militaire begraafplaats). Later werden ze herbegraven op de nieuw aangelegde Britse militaire begraafplaats. De begraafplaats telt nu 400 doden van de Tweede Wereldoorlog, waaronder twee Britse vliegers. Het gaat om 393 geïdentificeerde en 6 ongeïdentificeerde doden uit het Verenigd Koninkrijk en één Canadees. De begraafplaats werd ontworpen door Philip Hepworth.

Beschrijving

Begraafplaats met rechthoekig grondplan, aan straatzijde door een muur en een haagbeuk afgescheiden, aan de andere zijden met een afsluiting en aanplantingen omgeven.

De bakstenen voormuur is afgewerkt met witte natuursteen (dekplaten, onderste boord) met het opschrift “Geel War Cemetery 1939-1945” bij de open toegang. De toegang wordt geflankeerd door twee bakstenen gebouwtjes, met zadeldak uit rode pannen (Vlaamse pannen), met aan straatzijde een rondbogige nis met banden van witte stenen en geprofileerde architraaf. In de zijmuren zijn de landplaten ingemetseld. Het meest oostelijk gebouw kan vanaf de begraafplaats betreden worden via een rondboogpoort. Binnenin is een wit tongewelf, met witte natuurstenen zitbanken, een metalen informatieplaat en het bronzen kastje met register en bezoekersboek. Het westelijk gebouwtje met ondiepe rondbogige nis, is voor de bezoeker niet toegankelijk (dienstgebouw met afgesloten toegang aan de westkant).

De begraafplaats zelf, bestaande uit een grasperk, is ingedeeld in vier perken met rijen met typische ‘headstones’ (witte grafzerken), die symmetrisch verspreid staan op het grasveld. Vanaf de toegang vertrekt een breed middenpad, dat enkel bij de toegang gemarkeerd wordt door enkele witte tegels die links en rechts afbuigen richting bakstenen gebouwtjes. Centraal op de begraafplaats staat het ‘Cross of Sacrifice’ (type A), op een verhoog opgetrokken uit witte en gekleurde natuursteen. Op de begraafplaats staan enkele eiken. De aanplantingen aan de zijkanten (onder meer rododendron) en bij de graven (bloemperken) zijn vrij divers.


Bron     : Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002477, Britse militaire begraafplaatsen
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 2015


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Begraafplaats van het Gemenebest [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52386 (Geraadpleegd op 05-03-2021)