Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Larum
Locatie Larum zonder nummer, Geel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Geel (adrescontroles: 07-01-2007 - 17-01-2007).
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Molen van Larum met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, gebouwd in 1890 naar ontwerp van G. Verborcht. Deels (voor- en achtergevel) gecementeerde bakstenen kapel van één travee onder zadeldak (nok loodrecht op straat, leien). Trapgevel met inspringende rechthoekige deur met ijzeren roedeverdeling in getoogd portaal. Zijgevels met spitsboogvenstertjes.

Bepleisterd en beschilderd interieur met witgeschilderd, neoclassicistisch houten altaar met Onze-Lieve-Vrouwebeeld in rondboognis.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Molen van Larum met omgeving

Larum, St.-Corneliusstraat, Velveken (Geel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.