Badhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Larum
Locatie Larum 6, Geel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Geel (adrescontroles: 07-01-2007 - 17-01-2007).
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Badhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Molen van Larum met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig badhuis van het centrum voor gezinsverpleging opgericht in 1893 (zie gevelsteen), op het kadaster opgetekend in 1895, met uitzondering van het woonhuis grotendeels gesloopt in 1978 en vervangen door een beschutte werkplaats zogenaamd "Larumhuis".

Alleenstaand enkelhuis met verspringende gevellijn onder afgewolfd leien dak. Baksteenbouw met contrasterend gebruik van gesinterde steen voor banden en getande baksteenfriezen; vensterstijlen, kordon en diamantkopmotieven van natuursteen. Sierankers en rechthoekige muuropeningen. Aan straatzijde: tuitgevel met overhoeks topstuk en gevelbreed verdiept, steekboogvormig muurvlak met diamantkoppen. Gekoppelde vensters met natuurstenen tussenstijlen, op bovenverdieping onder rondboogveldjes; rondboogvenster in top. Rechts achteruitwijkende ingangstravee met schouderboogdeur onder bolkozijn, bordestrap (vier trappen) met ijzeren leuning. Rechts zijtuitgevel met klimmende rondboogfries. Links zijgevel met hoeklisenen onderling verbonden door monumentale rondbogen op een centrale, arduinen console.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Geel, schetsen 1895/5.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Molen van Larum met omgeving

Larum, St.-Corneliusstraat, Velveken (Geel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.