Mechanische maalderij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Velveken
Locatie Velveken 1, Geel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Geel (adrescontroles: 07-01-2007 - 17-01-2007).
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Mechanische maalderij

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Mechanische maalderij

Deze bescherming is geldig sinds 16-09-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Molen van Larum met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1992.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Molen van Larum met omgeving

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Maalvaardige mechanische maalderij met uitzicht van circa 1930 en motor van 1955. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak (nok loodrecht op straat, asbestleien), opgetrokken vóór 1900, voorgevel van circa 1930. Puntgevel van drie traveeën met rechthoekige muuropeningen onder meer in top dieper geplaatst laadluik onder hijsbalk. Maalinrichting met maalvloer op halve hoogte geschraagd door gietijzeren zuiltjes, volledig uitgeruste houten steenkisten met twee koppels kunststenen maalstenen van 1,50 meter diameter, gietijzeren raderwerk met onderaandrijving, ijzeren hamermolen en jakobsladder met riemaandrijving, houten meelgoten. Motor in afzonderlijke machinekamer: horizontale monocilinder dieselmotor "Crossley-Manchester" startend met zelf aangemaakte perslucht (luchtpomp en luchtfles) met waterpomp en dieselreservoir.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Dossier A/0314/1.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Molen van Larum met omgeving

Larum, St.-Corneliusstraat, Velveken (Geel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.