Hoeve Oevelse Schrans

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hezeschrans
Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Hezeschrans
Locatie Hezeschrans 4, Geel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Geel (adrescontroles: 07-01-2007 - 17-01-2007).
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve Oevelse Schrans

Deze bescherming is geldig sinds 05-04-2007.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Oevelse Schrans of Hezeschrans

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De hoeve ligt in de wijk Geel-Punt, in het gebied tussen het Albertkanaal en de Herentalseweg dat tot de fusie van de gemeenten in 1977 tot de gemeente Oevel behoorde. Daarom is de hoeve ook bekend als "Oevelse Schrans". De hoeve ligt in een waterrijk gebied waar eertijds klei werd gedolven en steenovens waren voor het vervaardigen van de "Oevelse steen", het bouwmateriaal van vele kerken, kapellen en woonhuizen in de omgeving.

Historiek

Vermoedelijk was de Hezeschrans de verdedigingsschans van het gehucht de Heze, op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van de Ferraris (177-1778) aangeduid als Hees en op de Vandermaelenkaart (midden negentiende eeuw) als Hesse. Op beide kaarten ziet men een nagenoeg vierkant omgracht terrein met twee evenwijdige ingeplante rechthoekige gebouwen.

De "Oevelse Schrans" of "Hezeschrans" werd opgericht in 1742-1744, de oorspronkelijke omgrachting bleef ten dele bewaard aan de oostzijde, de driebeukige, achteraan breder uitgebouwde schuur werd aangebouwd in het begin van de twintigste eeuw.

Beschrijving

Het is een haaks op de straat ingeplante hoeve van drie + vier traveeën en één bouwlaag onder verspringende zadeldaken van mechanische en Vlaamse pannen. Het woonhuis heeft een steilere dakhelling en een aandak en draagt in de voorgevel de jaarankers 1744. Het pand heeft verankerde bakstenen lijstgevels met geprofileerde, bepleisterde en beschilderde daklijsten en een zijtuitgevel met muurvlechtingen, de muurankers hebben gebogen uiteinden en diverse bouwnaden verwijzen naar verbouwingen en vroegere muuropeningen. De westelijke zijpuntgevel van het woonhuis is beplankt. De vensters zijn rechthoekig, evenals de poort, het meest rechtse venster in de voorgevel is beluikt en in de achtergevel is er een keldervenster en een opkamervenster. Zowel voor- als achteraan bevindt zich een rondboogdeur in een witte beschilderde omlijsting. Aan de oostzijde is een lager aanbouwsel onder lessenaarsdak.

In het interieur bleven een dubbele haard, plafonds met moer- en kinderbalken, enkele eenvoudig geprofileerde balksloffen en het gebint bewaard.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002434, Geel: vier monumenten (STEYAERT R., 2007).
  • Gegevens verstrekt door M. De Bont.

Bron: -

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Punt

Geel (Geel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.