Grafmonument van baron Charles Coppens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Grotekievit
Locatie Grotekievit zonder nummer, Geel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Geel (actualisaties: 22-02-2007 - 22-02-2007).
  • Adrescontrole Geel (adrescontroles: 07-01-2007 - 17-01-2007).
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Grafmonument van baron Charles Coppens

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Grafmonument van baron Charles Coppens

Deze bescherming is geldig sinds 05-04-2007.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Grafmonument van 1875 van baron Charles Coppens (1796-1874), lid van het Nationaal Congres en de grote ontginner van de Geelse Aard die op zijn eigendom van de Grote Kievit wou begraven worden; gerestaureerd in 1990 en heden overwinteringscentrum voor vleermuizen, gelegen in een bosrijke omgeving.

Graftombe opgericht naar ontwerp van architect E. Carpentier. Bakstenen hemisfeer bedekt met aarde en begroeid met gras, bekronende arduinen sokkel waarop aanvankelijk een borstbeeld van baron Coppens. Rondboogdeur in geprofileerde omlijsting onder driehoekig fronton. Grafkelder tijdens de Tweede Wereldoorlog en door vandalenstreken zodanig vervallen dat de stoffelijke resten verplaatst werden naar het kerkhof van Ten Aard.

  • Grafkelder Coppens, brochure Monumentenzorg Geel.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grotekievit

Grotekievit (Geel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.