erfgoedobject

Koning Davidhuis en Drossaardshuis

bouwkundig element
ID
52560
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52560

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Koning Davidhuis en Drossaardshuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Drossaardshuis
    Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1952

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Koning Davidhuis
    Deze bescherming is geldig sinds 29-01-1952

Beschrijving

In 1936 ingehuldigd als gemeentehuis.

Historiek

Het Koning Davidhuis, aansluitend bij de bebouwing van het Pastoor Van Haechtplein, dateert van circa 1620 en werd tussen 1720 en 1723 door drossaard Andreas Viskens uitgebreid met het Drossaardshuis op de hoek van de Markt en de Gasthuisstraat. Het pand kende verscheidene opeenvolgende eigenaars en werd tijdens de Besloten tijd en de Boerenkrijgperiode bezet door de Franse overheid. In het derde kwart van de 19de eeuw was er een smidse gevestigd en later werd het hotel en herberg.

Het Drossaardshuis en het Koning Davidhuis werden in hun geheel gerestaureerd naar ontwerp van S. Leurs in 1934-1935, het Koning Davidhuis door J. Schellekens in 1960-1961 en het hele complex werd meer recent in 1998-1999 gerestaureerd naar ontwerp van Atelier Vanhout & Ass., tijdens deze laatste campagne werden bijkomende interieurelementen ontdekt zoals een muurschildering op de schouw in het kabinet van de burgemeester, tevens werd achteraan een uitbreiding voorzien ten behoeve van de gemeentelijke diensten.

Beschrijving

Koning Davidhuis

Vrij strak opgeknapt breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met aandaken. Verankerde bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand en verkleinende ordonnantie, hoger opgaand dakvenster met schouderstukken en overhoeks topstuk in derde travee. Vernieuwde zandstenen kruiskozijnen, op benedenverdieping onder een ontlastingsboog, op bovenverdieping onder een dubbele ontlastingsboog. De rondboogdeur onder bolkozijn gaat terug tot de restauratie van de jaren 1930 en verving een rechthoekige deur onder brede houten latei van een vroegere poort, ook de rechtse bovenvensters werden aangepast waardoor een klooster- en bolkozijn verdwenen.

Tussen de tweede en de derde travee verdween een segmentboogdeurtje met omlopende, geprofileerde waterlijst op krulvoluten en omringend blind paneel onder gestrekte waterlijst; bij de restauratie in 1960 werd dit poortje verwijderd om volgens de toenmalige opvatting de oorspronkelijke gevelstructuur te herstellen door verplaatsing van de vensters (zie oude foto's).

Boven de deur: drie reliëfs van Maastrichts tufkrijt met taferelen uit het leven van koning David (zie naamgeving van het pand).

Drossaardshuis

Hoekpand van drie + zeven traveeën en twee bouwlagen onder omlopend leien zadeldak met grote, polygonale schoorsteen. Traditionele lijstgevels met verkleinende ordonnantie en hoger opgaande dakvensters onder driehoekig fronton. Doorlopende banden en krulspie-ankers, deels beluikte, zandstenen kruiskozijnen. Oostgevel met rondboogdeurtje in een barokke, geblokte omlijsting van zandsteen. Rechts rondboogpoort in een vlakke omlijsting.

Op bovenverdieping, tussen de twee laatste vensters: laatbarok, houten Onze-Lieve-Vrouwebeeld met allegorie van de Heilige Geest in blauw geschilderde nis met ijzeren lantaarn; volgens oude foto's bevond dit beeld zich voor de restauratie van 1935 in een rondboognis boven de poort in de laatste travee; uit steekproeven ter gelegenheid van de laatste restauratie bleek dat het herstel van de oorspronkelijke polychromie van dit beeld uit de eerste helft van de 18de eeuw niet haalbaar was.

Achteraan: recente aanbouwsels en een monumentale, heden ingebouwde beglaasde trapkast opklimmend tot de restauratie van 1934-1936.

Interieurs

Interieur met in linker pand bewaarde balk en balkslof. Rechter pand met gepolychromeerde stucplafonds met lijstwerk en florale motieven uit de eerste helft van de 18de eeuw; bewaarde eiken deuren. In het kabinet van de burgemeester: schouw met figuratieve muurschildering in een olieverftechniek op een dikke pleisterlaag van kalk, zand en stro. Deze schildering, wellicht uit de late 19de eeuw of begin 20ste eeuw, stelt een landschap voor verwerkt in een architecturale trompe-l'oeil vermoedelijk naar 18de-eeuws model; de zijflanken van de schouwboezem hebben een polychrome marmerschildering.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, dossier A/0684.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde, Steyaert, Rita
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Koning Davidhuis en Drossaardshuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52560 (Geraadpleegd op 07-03-2021)