Kanunnikhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Kanouke Hoef
Provincie Antwerpen
Gemeente Meerhout
Deelgemeente Meerhout
Straat 't Steen
Locatie 't Steen 4, Meerhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Meerhout (adrescontroles: 24-01-2007 - 24-01-2007).
  • Inventarisatie Meerhout (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kanunnikhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Leegstaande, omhaagde hoeve met oudere kern, volgens eigenaar opgericht in 1836, op de Vandermaelenkaart vermeld als "Kanouke Hoef". Heden bestaande uit losstaande, in U-vorm geplaatste bestanddelen rondom een met gras begroeid erf, toegankelijk aan de open oostzijde.

Ten noorden een woonstalhuis met huidig volume geregistreerd in 1893, parallelle langsschuur ten zuiden, ten westen tweede haaks woonstalhuis, in mutatieregisters opgetekend als nieuwbouw in 1889, met woongedeelte in eerste travee, mestvaalt in het zuidwesten en waterput in noordwestelijke hoek van het domein. Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen).

Woonstalhuis met lijstgevels van vijf traveeën en muurvlechtingen in de zijpuntgevels van drie traveeën, gecementeerde plint. Sporen van aanpassingen onder meer gedichte poort in zuidgevel en dito venster in noordgevel, in stalgedeelte van laatstgenoemde sporen van bewaarde (gecementeerde) stijlen vermoedelijk wijzend op versteende vakwerkbouw. Segmentboogvormige en rechthoekige muuropeningen, beluikte vensters aan straatzijde; klimmende dakkapel aan erfzijde. Zuidoostelijke travee met haaks aangebouwde stal.

Langsschuur van vier traveeën met aflijnende tandfriezen voor de langsgevels, rechthoekige houten poorten onder houten lateien en aanbouwsels onder lessenaarsdak aan zuidwestelijke- en zuidoostelijke hoek. Zijpuntgevels met lichtgleuven in de top.

Ten westen woonstalhuis van vier traveeën, zijpuntgevels met aandaken en vlechtingen. Segmentboogvormige venster en deur, rechthoekige poorten.

  • Kadaster Anterpen, Mutatieregisters Meerhout, schetsen 1889/1 en 1893/1.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van 't Steen

't Steen (Meerhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.