Prinsenhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Meerhout
Deelgemeente Meerhout
Straat Zijstraat
Locatie Zijstraat 31, Meerhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Meerhout (adrescontroles: 24-01-2007 - 24-01-2007).
  • Inventarisatie Meerhout (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Prinsenhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Prinsenhoeve: schuur
gelegen te Zijstraat 31 (Meerhout)

Deze bescherming is geldig sinds 17-02-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ook gekend als boerderij van Juleke Boven, heeft zijn naam te danken aan de nabijheid van de Prinskensmolen. Het ontstaan van de hoeve gaat minstens terug tot de 18de eeuw. De eerste schriftelijke vermelding dateert van 1794, toen de schuur werd verkocht.

Het woonhuis met stal onder één dak telt acht traveeën onder een geknikt zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) en is gelegen in een bocht van de weg. Het betreft een verankerde baksteenbouw met vlechtingen in de zijgevel en rechthoekige muuropeningen. In het aangepaste interieur bleef het gebint bewaard.

De driebeukige dwarsschuur gaat terug tot de 18de eeuw. De schuur werd in 1997-1999 gerestaureerd onder leiding van P. Gevers. Het gebint met graffiti en de sporenkap bleven bewaard.

Het betreft een typisch Kempische schuur van het dwarstype met enkele inrit op rechthoekig grondplan met een driebeukige indeling. Het geheel omvat vijf traveeën. Op een bakstenen sokkel rust een muurplaat waarop stijl- en regelwerk is opgebouwd, ingevuld met lemen wanden. Het dak in schilddakvorm is bedekt met riet, voorzien van huislook op de nok. De dwars gerichte ingang in de vierde travee wordt gemarkeerd door een hogere poort die met lessenaarsdak bij de eigenlijk schuur aansluit.

Tegenover de inrit bevindt zich in de andere zijde een deur. De schaapskooi bevond zich in de vijfde travee. Ze is aangeduid door een beplanking die deze travee van de rest van de schuur scheidt en uitwendig door een deur die de toegang tot deze travee mogelijk maakt.

Typologisch leunt deze schuur sterk aan bij de schuur van de Liefkenshoeve, eveneens te Meerhout en de schuur van de Wimpelhoeve te Wiekevorst. Van al deze schuren is de bouwdatum in de 18de eeuw door middel van opschriften betuigd. Ook de algemene opbouw en het vakmanschap wijzen in dezelfde richting.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000801, schuur Prinsenhoeve (BRENDERS F., 1994).
  • MONT I. 1994-1995: Prinskensschuur Meerhout. Historische nota, Henry van de Velde-Instituut Antwerpen, Departement Monumenten- en Landschapszorg.

Bron: -

Auteurs: Brenders, Francis & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2014

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Meerhout

Meerhout (Meerhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.