Liefkenshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Meerhout
Deelgemeente Meerhout
Straat Genebroek
Locatie Genebroek 72, Meerhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Meerhout (adrescontroles: 24-01-2007 - 24-01-2007).
  • Inventarisatie Meerhout (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Liefkenshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Liefkenshoeve en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 16-06-1978.

omvat de bescherming als monument Liefkenshoeve: oud gedeelte woonhuis, schuur en bakhuis
gelegen te Genebroek 72 (Meerhout)

Deze bescherming is geldig sinds 16-06-1978.

Beschrijving

Hoeve bestaande uit woonstalhuis, Kempische schuur en bakhuis gelegen op een met gras begroeid en omhaagd perceel, vestiging mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw, huidige volumes (wagenhuis, groter woonstalhuis en bakhuis) op het kadaster geregistreerd in 1885. Gerestaureerd naar ontwerp van P. Gevers in 1983-1985.

Schuin ingeplant, tot woning aangepast woonstalhuis van acht traveeën onder afgewolfd zadeldak (riet en Vlaamse pannen), bouwnaad tussen stalling en woonhuis. Verankerde, witgeschilderde baksteenbouw met aflijnende tandfries. Rechthoekige, deels vernieuwde muuropeningen. Beluikte vensters, deur in karakteristieke gesinterde baksteenomlijsting.

Ten zuiden: lemen langsschuur met aansluitend wagenhuis onder overkragende schilddak (nok loodrecht op straat, riet). Deels zichtbare stijlen. Rechthoekige houten poorten. Bewaard gebint.

Ten noordwesten: groot bakhuis met jaartal 1887 van gesinterde steen. Witgeschilderde baksteenbouw onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen).

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, dossier A/868.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Meerhout, schetsen 1885/70.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Genebroek

Genebroek (Meerhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.