Haanvense windmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Windmolen Zittaert
Provincie Antwerpen
Gemeente Meerhout
Deelgemeente Meerhout
Straat Lindestraat
Locatie Lindestraat 55, Meerhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Meerhout (adrescontroles: 24-01-2007 - 24-01-2007).
  • Inventarisatie Meerhout (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Haanvense windmolen

Deze bescherming is geldig sinds 20-05-1981.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Haanvense windmolen en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 20-05-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Windmolen Haanvense molen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Op de site, een met gras begroeid en omhaagd erf, bevinden zich het molenhuis, de windmolen, een maquette van de vorige windmolen en een molensteen (als tuintafel).

Het molenhuis telt zes en één traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok schuin op straat, mechanische pannen) en klimt op tot de 19de eeuw. De verankerde, met schijnvoegen gecementeerde en beschilderde lijstgevel is opengewerkt met rechthoekige muuropeningen in een beschilderde omlijsting. De deur is gevat in een entablementomlijsting. De zijpuntgevel aan de straatzijde is gecementeerd en verankerd. Aan de andere zijgevel is een lagere travee onder lessenaarsdak aangebouwd.

De windmolen, een houten standaardmolen op open voet, wordt de Haanvense molen genoemd naar het gehucht Haanven (Veerle) waar de molen in 1723 werd opgericht als abdijmolen van Averbode. Op de site in Meerhout stond oorspronkelijk een achtkantige houten bovenkruier genaamd Koffiepotmolen. Deze molen werd in 1801 opgericht en in 1940 als strategisch punt opgeblazen door de Belgische troepen. In 1943 werd de Haanvense molen vanuit Veerle naar Meerhout verplaatst. De Haanvense windmolen is voorzien van vernieuwde beplanking en molenkot. De wiekenas is gesigneerd "A. Van Aerschot, Herenthals". Naast de windmolen bevindt zich een maquette van de vroegere molen.

De molen vormt met het molenhuis en de slechts 200 meter verwijderde kerktoren een harmonieus geheel. Het landschap achter de molen is open en vertoont een landelijk karakter.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000530, Molen Zittaert en omgeving (S.N., 1981).

Bron: -

Datum tekst: 2014

Alle teksten

Aanvullende informatie

De molen bevindt zich in een landelijke omgeving, bestaande uit een afwisseling van akkers, grasland en bospercelen.

Cox, Lise (26-02-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lindestraat

Lindestraat (Meerhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.