Kapel van pestheilige Sint-Niklaas van Tolentino

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Meerhout
Deelgemeente Meerhout
Straat Veedijk
Locatie Veedijk zonder nummer, Meerhout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Meerhout (adrescontroles: 24-01-2007 - 24-01-2007).
  • Inventarisatie Meerhout (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van pestheilige Sint-Niklaas van Tolentino

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Kapel van pestheilige Sint-Niklaas van Tolentino

Deze bescherming is geldig sinds 30-05-1936.

Beschrijving

Kapel van pestheilige, hier aangeroepen tegen kinkhoest; opgericht in 1643-1646 (zie inscriptie op balk in interieur en jaartal van gesinterde baksteen). Vermoedelijk werd de kapel opgericht ter vervanging van een oudere kapel, dit zou blijken uit een akte van 1643 waarin drie inwoners van de Veedijk beloven "een capelleken op te richten als eertijds op de Veedijk heeft gestaan, mits sy mogen gebruiken de eiken staande ter plaatse...". Restauraties in 1977 en 1997, eerstgenoemde door architect R. Janssen, laatstgenoemde door architektenbureau P. Gevers bvba.

Op een met gras begroeide verhevenheid gelegen rechthoekige kapel van twee traveeën met driezijdige koorsluiting onder overkragend, oorspronkelijk strooien, sinds 1997 rieten schilddak. Zware balkenconstructie opgevuld met bakstenen partijen, rollagen onder regels en daklijst. Zuidgevel met jaartal 1646 van gesinterde baksteen. Rechthoekige vensters met ijzeren roeden.

Interieur met zichtbare kap; bij de restauratie van 1977 werd het stenen, eertijds met hout overbouwde, altaar hersteld. De kunstschatten, beelden uit de 15de en de 18de eeuw, werden naar elders overgebracht.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, dossier A/826.
  • STERCKX J., De strijd tegen de tands des tijds, in Themanummer Open Monumentendag, Heemkundige Kring. Meerhouts Patrimonium, XIII, september 1996, 19-28.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Veedijk

Veedijk (Meerhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.