Huis Den Engel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat Markt
Locatie Markt 32, Mol (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mol (adrescontroles: 07-03-2007 - 07-03-2007).
  • Inventarisatie Mol (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Den Engel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als monument Burgerhuis Den Engel, herenhuis De Lelie en burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 15-05-2000.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Historiek opklimmend tot 1582 toen er een herberg met bijhorende brouwerij werd uitgebaat. Eind 18de eeuw verbouwd tot het huidige pand door de toenmalige eigenaar Jan Frans Dillen, circa 1779 de belangrijkste figuur in de Molse wolnijverheid; zijn initiatief lag aan de basis van de heropbloei van de plaatselijke textielnijverheid.

Begin 20ste eeuw verbleef hier Paula Zenke samen met haar zus, beide leerlingen van Jacob Smits, zie Achterbos. Zij kozen de pasteltinten waarin de voorgevel werd geschilderd. Vormt heden samen met de nummers 34 en 36 één winkelpand, waarbij de eigenheid van elk pand werd gerespecteerd.

L-vormige, bakstenen constructie met later overbouwde poortdoorgang aan westzijde, in kern opklimmend tot de 16de eeuw, doch huidig uitzicht uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Voorgebouw van vijf traveeën (nok parallel aan de straat) en achtergebouw van zes traveeën (nok loodrecht op straat), beide twee bouwlagen onder mank zadeldak (cementpannen). Aan straatzijde: bepleisterde, in pasteltinten beschilderde en verankerde lijstgevel met dubbelhuisopstand; op de begane grond recent verlaagde en beluikte segmentboogvensters in arduinen omlijsting met sporen van 18de-eeuwse steenkappersmerken. Rechthoekige, heden beglaasde deur met bovenlicht in beschilderde spiegelboogomlijsting met neuten en gebogen waterlijst.

Lagere bovenverdieping met beluikte, ingekaste rechthoekige vensters onder later beschilderd bovenlicht en aflijnende, geprofileerde daklijst. Zijgevels, rechts gepikt, met aandaken en vlechtingen, samen met de steile dakhelling verwijzend naar de oudere kern.

Rechts eenvoudige korfboogdoorgang met aflijnende muizentand; ter hoogte van de tweede bouwlaag werd een beglaasde verbindingsgang met nummer 34 aangebracht. Geel geschilderde achtergevel op gepikte plint en dito gevels van het achterhuis, met sporen van latere verbouwingen en rechthoekige muuropeningen onder houten latei; een tweetal bewaarde 18de-eeuwse schuiframen met kleine roedeverdeling in het achterhuis.

Interieur: zowel het voorgebouw als het achterhuis hebben hun oorspronkelijke balkenstructuur bewaard met een zware centrale moerbalk, kinderbalken en tussenwelfsels, alles bepleisterd en beschilderd. In de voorste kamer rechts van de gang vertoont het plafond gestuct 18de-eeuws lijstwerk. Verder bewaarde 18de-eeuwse deuren, gang met 19de-eeuwse cementtegelvloeren (zwart-wit geblokt vooraan, rode en witte cirkelmotieven achteraan), monumentale open haard tegen de scheimuur tussen voor- en achterhuis. Oude dakkappen met samengestelde jukken, pen- en gatverbindingen en telmerken.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier A/1465/8.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Markt

Markt (Mol)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.