erfgoedobject

Herenhuis De Wildeman

bouwkundig element
ID
52720
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52720

Juridische gevolgen

Beschrijving

Herenhuis in kern mogelijk opklimmend tot eind 16de eeuw, doch grotendeels heropgebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw, zie kadasterschetsen van 1865 en bouwaanvraag van 1886 door vrederechter G. Jansen om het dak te vernieuwen, de voorgevel te verhogen en twee vensters te verplaatsen. In 1887 wordt de nieuwe plattegrond ingetekend op het kadaster.

Constructie bestaande uit het voorhuis en een haaks aansluitend bijgebouw aan de Rivierstraat; bij de eind 19de-eeuwse bouwcampagne werd het bijgebouw volledig herbouwd en verbonden met het voorhuis. De diepe tuin met twee rode beuken en een oude linde, reikt tot aan de Molse Nete.

Vrijstaand dubbelhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint, zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien en kunstleien), met oude kern en huidig neoclassicistisch uitzicht van circa 1886.

Horizontaal geaccentueerd door de doorgetrokken lekdrempels van de bovenvensters en de klassieke gevelaflijning in vorm van een gelede architraaf, fries met rozetten en houten kroonlijst op tandlijst en modillons met dropmotief. Rechthoekige muuropeningen met groen glas in lood; beluikte benedenvensters in vlakke omlijsting; bovenvensters in geprofileerde omlijsting, vermeerderd met sculpturaal uitgewerkt paneel met cartouchesleutel en rankwerk. Deur in derde travee in sobere geprofileerde omlijsting; vermoedelijk latere deur in vijfde travee.

Doorgang tussen nummers 36 en 38 afgesloten met ijzeren hek. Vernieuwde gevels aan de Rivierstraat. De achtergevel evenals de verbindingsvleugel zijn opgetrokken uit baksteen met knipvoegen op gecementeerde plint, verlevendigd door sierankers en gecementeerde muurbanden. Verspringende achtergevel met torenvormige uitbouw in het midden en rechts driezijdige uitbouw onder overkragend dak met sierlijk uitgewerkte windborden. Segmentbogige muuropeningen met groen glas in lood.

Gaaf bewaard interieur. Onder het achterste salon kelder met tongewelf en rode tegelvloer; kelders aan straatzijde met troggewelven. Centrale gang met zwart-marmeren tegelvloer, witmarmeren ruitvormige tegeltjes op de snijpunten en witmarmeren boord; oorspronkelijk bepleisterde en beschilderde wanden, naderhand behangen, en plafonds, decoratieve pilasters, lijst- en paneelwerk en stucrozetten; halverwege de gang rechts, houten Engelse trap met fijne balusterleuningen en uitgewerkte trappaal; beglaasde houten tochtdeuren.

Links van de gang: salons met klassiek burgerlijk interieur uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw; renaissance schoorsteenmantel met arduinen wangen, houten schouwbalk en Delftse tegels, 1621 gedateerd, doch niet oorspronkelijk; hij is naar verluidt afkomstig van een niet nader gekend kasteel.

Bovenverdieping met ruime overloop waarop de verschillende kamers uitkomen; lage eiken deuren; voorste kamer met marmeren 19de-eeuwse schoorsteenmantel en stucrozet op het plafond.

Voormalige stal/koetshuis van drie traveeën en één, naderhand verhoogde (zie verschil in materiaal) bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), van circa 1886; verankerde baksteenbouw met korfbogige spaarvelden; rechthoekige poorten en een rondboogdeur.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier A/1465/9.
  • Gemeentelijke Archief Molse Kamer voor Heemkunde, 1.778.511, Bouwaanvragen, 1860-1890, nummer 846-E.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Mol, schetsen, 1865/157, 1887/39, 1889/70.

Bron: KENNES H. & STEYAERT R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Herenhuis De Wildeman [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52720 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.