Dekenij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat 8, Mol (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mol (adrescontroles: 07-03-2007 - 07-03-2007).
  • Inventarisatie Mol (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dekenij

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Voormalige dekenij, volgens jaarankers gedateerd 1755. Vermits Mol minstens vanaf de 16de eeuw geen volwaardige pastorie bezat, werd in 1755 een perceel grond aangekocht voor de bouw van een nieuwe pastorie; het werd begrensd door de Molenstraat, de Molse Nete en een verbindingsweg naar de Molse Nete.

De Brusselse bouwmeester Servais werd aangesproken voor het opmaken en het uitwerken van het bouwplan; wegens allerhande perikelen werd uiteindelijk de bouwdeskundige broeder Isidoor van de abdij van Averbode belast met het opmaken van het lastencohier. Werken voltooid in 1757.

Tijdens de Franse periode tot in 1809 tijdelijk in gebruik als gendarmerie, naderhand gemeentelijk en heden particulier bezit. "Verbeteringswerken" werden uitgevoerd naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1875; het dak werd vernieuwd en voorzien van dakvensters, de deur werd eveneens vervangen en op de begane grond werden luiken voorzien; tegelijkertijd werd een stal gebouwd en een afsluitingsmuur.

Halfvrijstaand breedhuis met neoclassicistisch uitzicht. Deels ommuurde, deels omhaagde tuin achteraan. Heden met schijnvoegen gecementeerde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint; dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (nok parallel aan de straat, leien).

Benadrukte deurtravee met rechthoekige deur in arduinen entablementomlijsting; bovenlicht met ijzerwerk waarin monogram; bekroond door hoger gelegen deurvenster met balkon, afgezet met gebombeerde, ijzeren balustrade. Eenvoudige rechthoekige vensters, beluikt op de benedenverdieping, op vernieuwde arduinen lekdrempels. Aflijnende houten kroonlijst. Zijtuitgevels met muurvlechtingen, aandaken en schouderstukken.; rechts een gerenoveerd aanbouwsel.

Voormalige stal achteraan rechts, van circa 1875.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Pastorieën, plannen 4, Mol, dossier 1.
  • KNAEPEN R. Mol - Baelen - Dessel 1559-1795, Mol, 1982, 76-79, 414.
  • S.N., Profiel van Mol, Mol, 1971, 295.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Mol

Mol (Mol)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.