De Drij Koningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Koningstraat
Locatie Koningstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument De Drij Koningen

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1984.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Drij Koningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel diephuis dat reeds wordt vermeld op het einde van de 16de eeuw. De gevel onderging in 1881 een grondige restauratie onder leiding van de architecten Léonard en Henri Blomme, in opdracht van de juffrouwen De Meyer.

De gevelrestauratie van "De Drij Koningen" behoort tot het vroege gemeenschappelijke oeuvre van de gebroeders Blomme, die tussen 1876 en 1906 voor tal van bouwprojecten samenwerkten. Daarnaast voerden beiden ook in eigen naam belangrijke architectuuropdrachten uit, en bekleedde Léonard Blomme van 1869 tot 1899 het ambt van provinciaal architect voor het arrondissement Mechelen. Tot hun belangrijkste gezamenlijke realisaties behoren het Jongensweeshuis uit 1876-1881 in de Durletstraat, het Gemeentehuis van Borgerhout uit 1886-1889, en tijdens de jaren 1890 een reeks vastgoedprojecten voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in de wijk Zurenborg, alle in neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een leien zadeldak. Verankerde trapgevel van zeven treden met overhoekse topstukken waarop bolornamenten, in bak- en zandsteenbouw met duidelijke sporen van de restauratie uit 1881. In het bouwdossier wordt verwezen naar “changements” en “établir des ornements”. Vermoedelijk werden na ontpleistering het baksteenmetselwerk hersteld, de kwarthol geprofileerde sokkel, dorpels en lateien en de overhoekse topstukken vernieuwd of toegevoegd. Aangepaste rechthoekige vensters, op de bovenverdieping met geprofileerde natuurstenen latei en lekdrempel. De tweeledige geveltop, geleed door gebroken waterlijsten, wordt doorbroken door rechthoekige drielichten met lager middenluik, voorzien van kwarthol geprofileerde negblokken en uitspringende bovendorpels op kraagstenen, onder een balkgat. Bepleisterde begane grond met imitatievoegen en in de rechter travee een poortje uit blauwe hardsteen in laat-barokstijl gedateerd 1716, gevat in een spaarveld met dezelfde vorm. Schouderboogvormige deur in geprofileerde omlijsting, geflankeerd door pilasters met verdiepte schacht en voluutkapiteel, afgesloten door een brede waterlijst met jaarsteen. Hierboven een oculus in geriemde omlijsting omringd door voluten en loofwerk, en afgedekt door een gebogen waterlijst met gestrekte uiteinden. Puntgevel aan de achterzijde.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1881#505.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Koningstraat

Koningstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.