Station Mol

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat Statieplein
Locatie Statieplein 1, Mol (Antwerpen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mol (adrescontroles: 07-03-2007 - 07-03-2007).
  • Inventarisatie Mol (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Station Mol

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nadat het spoortraject Herentals-Mol-Neerpelt in 1869 was goedgekeurd, begon men vrij snel met de uitbouw ervan. Voor de stations aan de nieuwe concessie tussen Herentals en Vlodorp (Nederland), (lijn Antwerpen-München-Gladbach) werd hetzelfde standaardstation gebruikt, namelijk het "Grand Central Belge type II", dat geïntroduceerd werd door de gelijknamige spoorwegmaatschappij in de jaren 1870.

Het betreft een lang, laag en breed gebouw tussen zijtopgevels, gemarkeerd door het typische gebruik van de zogenaamde "Lombardische" boogfries. De stations van Geel en Mol hadden oorspronkelijk dus hetzelfde uitzicht. Nadat de toenmalige spoorwegmaatschappij "Grand Central Belge" in 1898 door de Staat was overgenomen, werden deze stations circa 1901-1902 ten dele verhoogd met een tweede bouwlaag en schilddak (type IIbis), als woning voor de stationschef. Om met de oorspronkelijke stijl te harmoniëren, werd deze tweede bouwlaag ook voorzien van een boogfries.

Mol kreeg bovendien twee perrons, een seinhuis, goederenloodsen, een locomotiefstelplaats en een draaischijf voor het keren van de locomotieven. Het ensemble werd feestelijk ingehuldigd in 1879. Geregistreerd op het kadaster in 1878.

Functioneel bakstenen complex met links de voormalige woning van de stationschef, oorspronkelijk één, heden twee bouwlagen onder schilddak en aansluitend rechts het eigenlijke station van één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen).

Lijstgevels met sierankers, drie + tien traveeën, geritmeerd door lisenen die onderling verbonden zijn door een boogfries. Steekbogige muuropeningen met arduinen sluitsteen en bewaard houtwerk. Perronzijde met luifel. Bijgebouwen met gelijkaardig uitzicht, gesloopt tijdens onderzoek.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Mol, schetsen 1878/31.
  • DE BOT H., In een klein stationneke. De stations in de provincie Antwerpen, Lier, 1988, 24, 53.
  • S.N., Van Weselo tot Wezel. Wezel en zijn geschiedenis, Mol, 1998, 213.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Statieplein

Statieplein (Mol)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.