erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Apollonia

bouwkundig element
ID
52783
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52783

Juridische gevolgen

Beschrijving

Driebeukige kruisbasiliek van 1939, met neo-romaanse reminiscenties en voormalig omringend kerkhof, heden ten dele met gras begroeid, ten dele geasfalteerd.

Historiek

Reeds in de 17de eeuw, mogelijk zelfs in de 16de eeuw, was Achterbos een bedevaartplaats voor de Heilige Apollonia. De toenmalige laatgotische kapel werd in 1862 gesloopt en vervangen door een kerkje naar ontwerp van J. Van Gastel van 1860, dat in 1876 samen met de pastorie en meerdere hoevecomplexen door brand werd vernield; de kerk werd hersteld, maar nadat het gehucht in 1889 erkend was als zelfstandige parochie werd er voornamelijk omwille van de bevolkingstoename een nieuwe kerk gebouwd in 1938-1939 naar ontwerp van architect F. Vandendael (Heverlee) van 1936.

Beschrijving

Kruisbasiliek met neo-romaanse reminiscenties, opgetrokken uit baksteen onder zadel- en lessenaarsdaken. Verwerking van arduin voor lekdrempels en ter aflijning van gevels en onderbouw. De plattegrond ontvouwt een rechthoekige uitspringende westertoren, geflankeerd door zijruimten, een driebeukig schip van vier traveeën, een transept van één travee met vlakke sluiting en een koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting, geflankeerd door rechthoekige zijkoren.

Rechthoekige westtoren van drie geledingen onder zadeldak, gemarkeerd door inkomportaal met verdiepte rechthoekige deur in rondboogomlijsting met halfreliëf in het boogveld; hogerop eenvoudige rondboogvensters en dito galmgaten. Polygonale traptoren aan zuidzijde. De kerk vertoont overigens een homogeen, sober uitzicht met rondbogige muuropeningen.

Interieur

Bepleisterd en beschilderd interieur met eenvoudige bakstenen rondboogarcade op dito pijlers. Cassettengewelf met gordelbogen van baksteen. Noordelijke transeptarm met later ingebrachte weekkapel. Gedenksteen eerstesteenlegging met chronogram "LongIVs eXspeCtata In CaeLVM eXtoLLItVr aeDes" (1938) in linker zijbeuk. Voormalige eiken communiebank van circa 1700 gerecupereerd als balustrade van het doksaal. Niet-gesigneerde glasramen in het koor naar tekening van Aspeslagh (Heverlee).

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, plannen 20, Mol-Achterbos, dossiers 1-2.
  • S.N., Achterbos vroeger en nu, Mol, 1989, 302-317.
  • S.N., Profiel van Mol, Mol, 1971, 234-236, 248-249.

Bron: KENNES H. & STEYAERT R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n5, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Apollonia [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52783 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.