erfgoedobject

Tuinwijk Cité

bouwkundig geheel
ID: 52834   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52834

Juridische gevolgen

  • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sociale woningen
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sociale woningen
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Tuinwijk Cité
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Ten oosten van het kanaal gelegen "cité", een tuinwijk van 1923-1926, die planmatig werd opgericht in opdracht van Glaverbel en bestaat uit woningen voor de werknemers. De namen van de toen nieuw verkavelde straten werden ontleend aan de Europese vestigingsplaatsen voor glasfabrieken en aan figuren die verantwoordelijk waren voor het nieuwe productieprocedé, zie ook Colburnlei nummer 1. Om in de groenvoorziening tegemoet te komen werden de straten beplant met acacia's, thans ten dele vervangen door nieuwe aanplant, zoals in de Barcelonalei; de huizen werden uitgerust met een voortuintje, dat oorspronkelijk was omheind door een betonnen afsluiting, zie oude prentkaarten, waarvan hier en daar nog resten werden bewaard. Ook de paaltjes met straatnaamborden waren van beton en vertoonden een gelijkaardige vormgeving als de omheiningen, bijvoorbeeld bewaard exemplaar in de Lenslei ter hoogte van nummer 1.

De wijk strekt zich uit tussen de Colburnlei (nummers 22 tot 108) en de Owenslei die parallel met elkaar verlopen en die verbonden worden door de Barcelonalei en de St.-Etiennelei, beide met per straat identieke straatwanden. De Barcelonalei kan beschouwd worden als de hoofdstraat van het ensemble en is gelegen in de as van de hoofdtoegang tot de fabriek enerzijds en het zogenaamde "casino" anderzijds. Ter hoogte van het casino werd de straat trouwens tot plein verbreed. In de woningen zijn een vijftal, licht van elkaar verschillende types te onderscheiden, meestal gegroepeerd per straat. Uitzondering hierop vormt de Colburnlei waar aan weerszijden van de Barcelonalei drie verschillende types in elkaars spiegelbeeld werden opgesteld. De schuin ingeplante hoekhuizen (Colburnlei/Barcelonalei) zijn trouwens identiek aan deze op de hoek Colburnlei/St.-Etiennelei.

Deels aangepaste, licht gevarieerde sociale woningbouw vanaf 1923, bestaande uit per twee, per vier of per zes gekoppelde eengezinswoningen, steeds opgetrokken in spiegelbeeld; geheel of ten dele bepleisterde en beschilderde baksteenbouw, overwegend van twee traveeën en één à twee bouwlagen onder zadel- of mansardedaken (nok parallel aan de straat, pannen). De variatie ligt voornamelijk in de afwisseling van lijst- en uitspringende topgevels, het voorkomen van verschillende deurvormen en -omlijstingen, evenals in het al dan niet gebruiken van dakvensters. Slechts sporadisch bewaard houtwerk.

Deels aangepaste, licht gevarieerde sociale woningbouw vanaf 1923, bestaande uit per twee, per vier of per zes gekoppelde eengezinswoningen, steeds opgetrokken in spiegelbeeld; geheel of ten dele bepleisterde en beschilderde baksteenbouw, overwegend van twee traveeën en één à twee bouwlagen onder zadel- of mansardedaken (nok parallel aan de straat, pannen).

De variatie ligt voornamelijk in de afwisseling van lijst- en uitspringende topgevels, het voorkomen van verschillende deurvormen en -omlijstingen, evenals in het al dan niet gebruiken van dakvensters. Slechts sporadisch bewaard houtwerk.


Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Tuinwijk Cité [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52834 (Geraadpleegd op 24-10-2020)