erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

bouwkundig element
ID
52841
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52841

Juridische gevolgen

Beschrijving

Imposante kruisbasiliek met neoromaanse reminiscenties, van 1928, met omringend grasplein.

Historiek

In 1928 is er voor het eerst sprake van de kapelanie Gompel, die bestond uit een deel van de parochies Rauw, Wezel, Sluis en Mol. De eerstesteenlegging van de kerk gebeurde op 23 september 1928, de inzegening op 13 oktober 1929. In 1930 wordt Gompel officieel erkend als parochie. De kerk lag aanvankelijk geïsoleerd op een stuk zandgrond ten westen van het kanaal, terwijl de fabriekscité zich uitstrekte ten oosten. Pas na de Tweede Wereldoorlog werden er in de omgeving van de kerk straten aangelegd evenals nutsvoorzieningen zodat geleidelijk een nieuwe woonwijk ontstond, zie gehuchtsinleiding.

Beschrijving

Zuid-noord-georiënteerde kruisbasiliek met neoromaanse reminiscenties, van 1928 naar ontwerp van F. Vandendael (Leuven); geregistreerd op het kadaster in 1929. De plattegrond ontvouwt een driebeukig schip van drie traveeën, een niet-uitspringend transept van één travee met vlakke sluiting en een koor van één rechte travee met lagere, halfronde sluiting en omlopende annexen. Zware vieringtoren onder door betonnen galmgaten ontdubbeld tentdak; rond traptorentje aan noordzijde.

Massief aandoende, doch sobere baksteenarchitectuur onder zadel- en lessenaarsdaken (overwegend zwarte, geverniste pannen); verwerking van natuursteen voor de plint en afzaten. Noordelijke puntgevel gemarkeerd door de ten dele klimmende schikking van smalle rechthoekige vensters boven een verdiepte rechthoekige poort, die rechts geflankeerd wordt door een ronde traptoren met lichtgleuven. De oostelijke zijbeuk vertoont aan deze zijde een halfrond uitspringende doopkapel. De traveeën van het schip worden geritmeerd door eenvoudige steunberen, waartussen verdiepte rechthoekige vensters met glas in lood werden uitgespaard. Koor, transept en annexen vertonen hetzelfde uitzicht.

Interieur

Bepleisterd en beschilderd interieur met dominerend rondboogmotief: contrasterende rondboogarcade van afwisselend gebruikte gele en zwarte baksteen; gelijkaardige gordelbogen die opgevangen worden door de arcadepijlers; vereenvoudigd houten cassettengewelf.

Het oorspronkelijke altaar en de communiebank werden ontworpen door de architect, doch bij de herinrichting van het koor in 1979 verwijderd; biechtstoel en doopvont eveneens naar zijn ontwerp.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Dossier A/1080.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Mol, schetsen 1929/76.
  • PEETERS S., VAN GOMPEL F., DE WOLF H., COOYMANS F. & JORIS R., Twaalf eeuwen Gompel. Vijftig jaar parochie, Gompel, 1980, 151-160.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52841 (Geraadpleegd op 07-03-2021)