erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Odrada

bouwkundig element
ID
52850
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52850

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historiek

De kerkelijke geschiedenis van Millegem klimt zeker op tot circa 1400, vermits er toen reeds een kerkje bestond. Het werd gesloopt in 1858 om plaats te maken voor een grotere bidplaats, een landelijk neo-romaans kerkje naar ontwerp van bouwmeester J. Van Gastel, dat werd ingewijd in 1858; dit gebedshuis werd in 1961 op zijn beurt gesloopt na de bouw van een kruiskerk met neogotische reminiscenties naar ontwerp van architect J. Gabriëls (Brasschaat).

De toelating tot het bouwen van de nieuwe kerk werd gegeven in 1956, gevolgd door de goedkeuring van het voorontwerp in 1957; werken aangevat in 1959; inwijding op 5 augustus 1961. Op de plaats van de oude kerk werd een plein aangelegd met parkeergelegenheid. Het voorheen omringende kerkhof werd vanaf eind 1956 overgebracht naar de hoek van de Arendstraat en de Pater Paulstraat; de arduinen basissen van de pilasters van de gesloopte kerk werden hier gerecupereerd voor de grafzerken van de pastoors.

Beschrijving

Vrij sobere, doch georiënteerde longitudinale kruiskerk met neogotische reminiscenties; de plattegrond ontvouwt een schip van vier traveeën met uitspringende halfronde doopkapel aan zuidzijde en voorafgegaan door een ingangstravee met aangebouwde westtoren; aansluitend transept van één travee met vlakke sluiting, een koor van twee rechte traveeën met halfronde sluiting, een aangrenzende winterkapel ten noorden en een sacristie ten zuiden. Baksteenbouw met verwerking van arduin onder kunstleien zadeldaken, halve schilddaken voor winterkapel en sacristie.

Vrij gesloten toren onder ingesnoerde spits, lichtgleuven en per drie gekoppelde rechthoekige galmgaten. De westelijke puntgevel wordt gemarkeerd door een brede, drieledige toegang in arduinen omlijsting, bekroond door een vrij groot rechthoekig vijflicht. Rechthoekige vensters.

Bakstenen interieur met spitstongewelf en kruisgewelf op de kruising. Eigentijds meubilair, waaronder een zwart marmeren hoogaltaar, ambones van Franse steen met balustrades van smeedwerk, orgel gebouwd door de Leuvense firma Van de Loo. De preekstoel van de oude kerk werd omgevormd tot altaar van de winterkapel.

  • Duizend jaar Millegem. Vijfentwintig jaar nieuwe kerk, Millegem, 1986, 31-116.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Odrada [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52850 (Geraadpleegd op 08-03-2021)