Twee dienstwoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat Waterstraat
Locatie Waterstraat 8-10, 9-11, Mol (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mol (adrescontroles: 07-03-2007 - 07-03-2007).
  • Inventarisatie Mol (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee dienstwoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kanaal Bocholt-Herentals met sluizen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kanaal Bocholt-Herentals met sluizen

Deze bescherming is geldig sinds 06-10-1999.

is deel van de bescherming als monument Kanaal Bocholt-Herentals: sluis #2

Deze bescherming is geldig sinds 06-10-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige dienstwoningen, ingetekend op het kadaster in 1935. Twee identieke, vrijstaande tweegezinswoningen, met in spiegelbeeld uitgewerkte enkelhuizen, twee + twee traveeën en één bouwlaag, opgetrokken uit baksteen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen).

Lijstgevels gemarkeerd door tot puntgevel uitgewerkte middentravee en rechthoekige muuropeningen onder ijzeren I-latei.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Mol, schetsen 1935/79.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Kanaal Bocholt-Herentals met sluizen

Sluizenstraat (Lommel), Waterstraat (Mol)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Waterstraat

Waterstraat (Mol)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.