Den Witten Engel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Korte Gasthuisstraat
Locatie Korte Gasthuisstraat 34, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Den Witten Engel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Den Witten Engel

Deze bescherming is geldig sinds 18-06-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel diephuis op de hoek van Korte Gasthuisstraat en Everdijstraat, door een gevelsteen gedateerd 1621. Hoekpand van drie bij vier traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak (pannen, nok loodrecht op de Korte Gasthuisstraat). Verankerde trapgevel van acht treden met overhoeks topstuk en zijgevel met getrapt dakvenster, in bak- en zandsteenbouw met speklagen en hoekblokken. Later verbouwde pui, aangepaste bovenvensters en nieuwe kroonlijst. Hardstenen winkelpui met licht getoogde keldermond, geprofileerde waterlijsten en lekdrempels. Bovenvensters met bewaarde wigvormige ontlasting en kwartholle negblokken, maar vernieuwde latei en lekdrempel. Tweeledige, getrapte top waarin centraal rondboogvenster met sleutel en imposten, geflankeerd door twee kloosterkozijnen met geprofileerde tussen- en bovendorpels; hierboven rechthoekig luik met geprofileerde waterlijst. Zijgevel met bewaarde steigergaten, waarboven een kwarthol geprofileerde daklijst en een getrapt dakvenster met overhoeks topstuk en luik.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Korte Gasthuisstraat

Korte Gasthuisstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.