Lourdesgrot

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat St.-Jozefslaan
Locatie St.-Jozefslaan zonder nummer, Mol (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mol (adrescontroles: 07-03-2007 - 07-03-2007).
  • Inventarisatie Mol (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Lourdesgrot

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Jozef met pastorie, Lourdesgrot en bidtuin het Sint-Jozefshofke

Deze bescherming is geldig sinds 06-07-2009.

Beknopte karakterisering

TypologieMariagrotten
Dateringinterbellum

Beschrijving

Lourdesgrot, gelegen ten noordoosten van de kerk. Grot van imitatierotsen (constructiebeton), met ingebouwde altaarnis, opgetrokken door de firma Janssens en Zonen uit Westmeerbeek en ingehuldigd in 1936, zie ook gegraveerd jaartal.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van St.-Jozefslaan

St.-Jozefslaan (Mol)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.