Kapel De Hofkens of Sint-Jozefshofke

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat St.-Jozefslaan
Locatie St.-Jozefslaan zonder nummer, Mol (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mol (adrescontroles: 07-03-2007 - 07-03-2007).
  • Inventarisatie Mol (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel De Hofkens of Sint-Jozefshofke

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Jozef met pastorie, Lourdesgrot en bidtuin het Sint-Jozefshofke

Deze bescherming is geldig sinds 06-07-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ommuurde gebedsplaats toegewijd aan de patroonheilige Sint-Jozef, als dank omdat Wezel gespaard bleef tijdens de Tweede Wereldoorlog; in 1945 werd gestart met de oprichting van zeven kapellen ter ere van de zeven smarten en vreugden van Sint-Jozef. In 1950 werd naast de ingang ook een beeld van Sint-Jozef geplaatst, van de hand van beeldhouwer J. Jacobs (Mechelen).

  • S.N., Van Weselo tot Wezel. Wezel en zijn geschiedenis, Mol, 1998, 381-386.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van St.-Jozefslaan

St.-Jozefslaan (Mol)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.