Nieuwe Wezelse Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat Wezelhoevenweg
Locatie Wezelhoevenweg 46, Mol (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mol (adrescontroles: 07-03-2007 - 07-03-2007).
  • Inventarisatie Mol (geografische inventarisatie: 01-10-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Nieuwe Wezelse Hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 08-07-1996.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Nieuwe Wezelse Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Opgericht als pachthoeve van de abdij van Postel, even ten noorden van de Molse Nete. Volgens literatuurbronnen dagtekent ze van vóór 1725; ze komt in ieder geval voor op de Ferrariskaart van 1771-1777; in 1729 werd ze verhuurd aan Hendrik Geboers en in 1797 openbaar verkocht. Van de oorspronkelijk drie constructies tellende hoeve bestaat heden enkel nog de grote schuur die vermoedelijk circa 1873 ten dele werd verbouwd tot woning en potstal en eertijds een aanbouwsel had dat dienst deed als schaapskooi. De oorspronkelijke woning en kleine schuur werden gesloopt.

Voorheen monumentale, driebeukige schuur in leem- en vakwerk, naderhand versteend; de houten stijlen van de oude constructie bleven bewaard en zijn heden voorzien van een bepleistering van imitatiebaksteen en -voegwerk. Huidige constructie met rood bakstenen parement op gecementeerde plint, aflijnende band van gele baksteen bovenaan, oorspronkelijk onder schilddak, heden rechts afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op straat, mechanische pannen) met in de noordoostelijke hoek "wolfsmuil", die toegang geeft tot de huidige schuur; het geleemde vitswerk boven de rechthoekige poorten bleef bewaard.

Indrukwekkend gebint met kromhouten en pen- en gatverbindingen. De inwendige overgang van het schuurgedeelte (ten noorden) naar de woning (ten zuiden) wordt gevormd door de potstal met twee tegenover elkaar liggende (in de oost- en de westgevel) rechthoekige poorten onder houten latei.

Het later, vermoedelijk circa 1873, ingebracht woongedeelte (zie kadasterschetsen) heeft een toegang in de zuidelijke kopgevel die oorspronkelijk een afgewolfd dak had, doch verbouwd werd tot puntgevel, af te leiden uit het gebruik van machinesteen en aangepast gebint. Dubbelhuisopstand gemarkeerd door rechthoekige muuropeningen onder houten latei; rechthoekige deur in omlijsting van gesinterde baksteen. De opkamer boven een vlak overwelfde kelder ligt in de zuidwestelijke hoek. Woonkamer met Vlaamse haard voorzien van open oven en komfoor.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier A/1277.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Mol, schetsen 1873/41.
  • S.N., Van Weselo tot Wezel. Wezel en zijn geschiedenis, Mol, 1998, 119-121.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wezel (Mol)

Mol (Mol)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.