Teksten van Godshuizen Mazengang en Van Nispen

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5298

Godshuizen Mazengang en Van Nispen ()

Samengevoegde godshuizen Mazengang en Van Nispen. Het Godshuis Mazengang werd in 1636 gesticht door Antonius Geeraerts in de Jan Maesganck, gelegen in de Keizerstraat tussen de nummers 67 en 69. In 1779 overgebracht naar de huizen zogenaamd "de Ooievaar”, “de Pelikaan”, “de Valk” en “de Eend", die deel uitmaakten van de Fondatie Van Nispen. Het Godshuis Van Nispen werd in 1625 gesticht door Balthazar Van Nispen en herbouwd in 1844. Het gerenoveerde complex is vandaag geïncorporeerd in een nieuwbouw sociaal wooncomplex van de huisvestingsmaatschappij Huisvesting Antwerpen, ontworpen in 1986 en voltooid in 1991.

Mazengang. Gelegen achter een nieuwbouwpand, bereikbaar via een smalle doorgang aan de Korte Ridderstraat: gang aan de noordzijde bebouwd met een rijtje van drie huisjes, met eenvoudige verankerde, bakstenen lijstgeveltjes, voorzien van rechthoekige muuropeningen, aan de zuidzijde afgesloten door een blinde muur. Tegen nummer 23/1 beglaasde kast met volks Onze-Lieve-Vrouwebeeldje met kind en smeedijzeren lichtarm van omstreeks 1850. Aan het einde van de gang, pomp met geelkoperen kraan en ijzeren zwengel.

Godshuis Van Nispen. Ten oosten van de Mazengang, rechthoekig binnenplaats met bebouwde oost- en zuidzijde van gekaleide lijstgevels op een hardstenen plint, elk zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak; rechthoekige vensters en dito deuren in vlakke omlijsting. Hardstenen gedenkplaat tegen de zuidgevel waarop: "Fondatie / van Balthasaer Van Nispen voor / Twelf oude Manne / A 1643".

In het smalle steegje werd een kuil met kaarsenmakersbak en een grote hoeveelheid aardewerk (vermoedelijk pottenbakkersafval) aangetroffen tijdens graafwerken voor de uitbreiding van een kelder.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#68474.
  • OOST T. & ACKERMANS J. 1988: Bakken en misbakken: middeleeuws pottenbakkersafval aan de Korte Ridderstraat te Antwerpen (Antw.), Archaeologia Mediaevalis 11, 14-15.

Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine; Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Godshuizen Mazengang en Van Nispen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/203463 (geraadpleegd op ).


Godshuizen Mazengang en Van Nispen ()

Samengevoegde godshuizen Mazengang en Van Nispen. Godshuis Mazengang in 1636 gesticht door Antonius Geeraerts in de Jan Maesganck, Keizerstraat tussen de nummers 67 en 69; in 1779 overgebracht naar de huizen zogenaamd "de Ooievaar, de Pelikaan, de Valk en de Eend" deel uitmakend van de Fondatie Van Nispen. Godshuis Van Nispen in 1625 gesticht door Balthazar Van Nispen en herbouwd in 1844.

In de straatwand, smalle spleet met daarachter enge gang, aan de noordzijde bebouwd met eenvoudige verankerde lijstgeveltjes, bepleisterd, beschilderd en voorzien van rechthoekige muuropeningen, aan de zuidzijde afgesloten met blinde muur. Tegen nummer 23/1 beglaasde kast met volks Onze-Lieve-Vrouwebeeldje met kind en smeedijzeren lichtarm van circa 1850. Aan het einde van de gang, pomp met geelkoperen kraan en ijzeren zwengel.

Achter een deur en meer oostwaarts, rechthoekig binnenplaatsje met bebouwde oost- en zuidzijde van bepleisterde en beschilderde lijstgevels op arduinen plint, elk zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak; rechthoekige vensters en dito deuren in vlakke omlijsting. Arduinen gedenkplaat tegen de zuidgevel waarop: "Fondatie / van Balthasaer Van Nispen voor / Twelf oude Manne / A 1643".


Bron: DE MUNCK-MANDERYCK M., DECONINCK-STEYAERT R. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nb, Brussel - Gent.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Godshuizen Mazengang en Van Nispen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/5298 (geraadpleegd op ).