erfgoedobject

Gekoppelde burgerhuizen, aannemerswoning Joannes Franciscus Scheepers

bouwkundig element
ID: 5309   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5309

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door Joannes Franciscus Scheepers uit 1866. Het linker pand (nummer 13) bouwde de aannemer voor eigen rekening, het rechter pand (nummer 15) in opdracht van meester-timmerman Joannes Baptista Franciscus Lambrechts-Scheepers, vermoedelijk zijn schoonbroer. Tot het bouwproject behoorden een atelier en pakhuis op de achter aanpalende percelen in de Van Boendaelestraat (nummers 4-6), vandaag gesloopt of volkomen verbouwd. Van Scheepers zijn in Antwerpen bouwprojecten teruggevonden uit de periode van begin jaren 1860 tot begin jaren 1900. De panden werden recent gerenoveerd met gedeeltelijke reconstructie van de pui.

Met een gevelbreedte van elk drie traveeën, omvatten de rijwoningen vier bouwlagen onder een zadeldak. De oorspronkelijk bepleisterde en beschilderde lijstgevel met schijnvoegen op de eerste twee bouwlagen, rust op een hoge plint uit blauwe hardsteen; bij een latere gevelcementering en een verbouwing van het rechter pand, verdwenen het rijke stucdecor en één van beide balkons. Nadrukkelijk horizontaal geleed door de puilijst en kordonvormende lekdrempels, beantwoordt de compositie aan volkomen symmetrisch opzet, gemarkeerd door hoekrisalieten. Deze worden gemarkeerd door een rondboogdeur met sluitsteen, waarboven een gebogen balkon met voluutconsoles en doorgetrokken, geajoureerde borstwering. Het rankwerkmedaillon in het balkon verbeeldt een vrouwelijk profielportret, in de twee aanpalende traveeën een lier en een doedelzak; de borstweringen en het balkon van het rechter pand zijn verdwenen. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van steekboogvensters, oorspronkelijk in een stucomlijsting met oren en sluitsteen. Een klassiek hoofdgestel met gekorniste houten kroonlijst op klossen en tandlijst vormt de gevelbeëindiging, oorspronkelijk verrijkt door uitgelengde consoles alternerend met de casementen van de fries.

De plattegronden beantwoorden aan de klassieke typologie van het burgerhuis, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal. Volgens de bouwplannen omvat het hoofdvolume telkens twee vertrekken per verdieping, en bevindt de keuken zich in een achterbouw, van de woning gescheiden door een binnenplaats of tuin.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1869#881.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gekoppelde burgerhuizen, aannemerswoning Joannes Franciscus Scheepers [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5309 (Geraadpleegd op 16-07-2020)