erfgoedobject

Hoeve Boschwinning

bouwkundig element
ID: 531   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/531

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Boschwinning
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Een voormalige hoeve van de landcommanderij van de Duitse Orde te Alden Biesen, door de Orde gekocht in 1622. Eerste vermelding in 1390. In 1797 wordt de hoeve als eigendom van de commanderie geconfisceerd en op 23 december verkocht aan Emmanuel-François Lefebvre van Maastricht namens Jean Henri Bosch en Fean-François Soiron van Maastricht. In de 19de eeuw eigendom van de familie Meyers van Tongeren.

Gesloten en voorheen omgrachte hoeve met kern uit het derde kwart van de 17de eeuw, merkwaardigerwijze niet aangeduid op de Ferrariskaart, wel in de Atlas der Buurtwegen (1846), als "Luttelaer, Château". Aan de westelijke zijde zijn nog resten van de omgrachting te zien. Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via een rechthoekige inrijpoort in houten omlijsting, geflankeerd door een gelijkaardige voetgangersdoorgang, in de zuidoostelijk gelegen vleugel aan straatzijde. De oudste gebouwen -woonhuis met inrijpoort, stallen en dwarsschuur- staan in hun huidige vorm reeds weergegeven in de Atlas der Buurtwegen, waar de hoeve als een U-vormig complex met open zijde naar het noorden is aangeduid. In de loop van de tweede helft van de 19de eeuw evolueerde ze tot een meer gesloten complex.

Ten zuiden, aansluitend op de inrijpoort, het woonhuis onder steil zadeldak, aan de erfzijde ver overstekend op zware daklijstbalken. Bepleisterd en beschilderd mergelstenen gebouw van zes traveeën en een bouwlaag, voorzien van gesmeed ijzeren muurankers (S-vormige en rechte). De vier westelijke traveeën vormen de onderkelderde opkamer. Recente vensters aan de straatzijde, aan de erfzijde twee houten kozijnen in de opkamer. In de erfzijdegevel, merkwaardige rondboogdeur in rechthoekige, geprofileerde omlijsting van kalksteen met regelmatig geplaatste negblokken (derde kwart 17de eeuw). Pannen beschieting tegen de zuidwestelijke zijgeveltop. Recent aanbouwsel tegen dezelfde gevel.

Stallen tegenover het woonhuis. Waarschijnlijk eind 19de eeuw versteend gebouw met behoud van het oorspronkelijke dakvolume. Recente muuropeningen.

Ten zuidwesten van het erf, dwarsschuur van drie traveeën onder zadeldak. Stijl- en regelwerk (ankerbalkgebint), waarvan alleen de linkertravee gedeeltelijk haar oorspronkelijk gebint behield; bakstenen vullingen; lage mergelstenen stoel. Rechthoekige schuurpoort in houten omlijsting.

Ten noordwesten van erf, vrijwel volledig vernieuwde bergruimte, oorspronkelijk eveneens van vakwerk.

Aan de overzijde van de straat, alleenstaand dienstgebouw, volledig versteend. Schob onder lessenaarsdak tegen de linkerzijde.

Bakstenen wegkapelletje vóór de zuidelijke hoek.


Bron     : Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Boschwinning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/531 (Geraadpleegd op 22-10-2020)