erfgoedobject

Den Boot en Het Peerdeken

bouwkundig element
ID: 5314   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5314

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Den Boot en Het Peerdeken
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Den Boot
  Deze bescherming is geldig sinds 19-03-1975

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Het Peerdeken
  Deze bescherming is geldig sinds 19-03-1975

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Hoekhuis in traditionele stijl
  Deze bescherming is geldig sinds 19-03-1975

Beschrijving

"Den Boot" en de gekoppelde woningen "Het Peerdeken" dateren uit de 16de eeuw en vormden aanvankelijk één geheel op de hoek van de Kromme-Elleboogstraat en het Scheldeken. De woningen werden vermoedelijk in de 19de eeuw opgesplitst. De benaming "Het Peerdeken" wijst erop dat deze drie huizen samen een afspanning gevormd kunnen hebben.

De gekoppelde woningen "Het Peerdeken" in traditionele bak- en zandsteenstijl, hebben een lijstgevel van tweemaal twee traveeën verhoogd met een getrapt dakvenster (drie treden met aanzet van overhoeks topstuk) aan de zuidzijde, en een trapgevel (zes treden) aan de westzijde. Het geheel omvat twee bouwlagen met een insteekverdieping onder een zadeldak (nok loodrecht op het Scheldeken, Vlaamse pannen), en wordt gemarkeerd door een zware hoekketting. De eerste bouwlaag met insteek is volledig opgetrokken uit zandsteen met onregelmatig verband. De hoge plint met licht geprofileerde afzaat wordt onderbroken voor twee omlijste, gedrukte spitsboogdeuren. De geringe hoogte is te wijten aan het verhoogde straatniveau. Er zijn bewaarde bol- en kruiskozijnen in de westgevel en het dakvenster, de overige vensters zijn aangepast met behoud van de kwarthol geprofileerde negblokken en het wigvormig ontlastingssysteem. In de getrapte top een drielicht met breder en dieper geplaatst middenluik. De overhoekse topfiaal is verdwenen.

"Den Boot" telt twee traveeën op de begane grond en één travee op de twee bovenverdiepingen. De woning is voorzien van een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). De voorgevel is wit gekaleid, maar is opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenbouw, verankerd door smeedijzeren muurankers. De muuropeningen werden aangepast en ontdaan van de kruismonelen. Aanvankelijk was de voorgevel bekroond door een manke trapgevel van zeven en vier treden, die in 1882 in opdracht van de weduwe Wouters door de aannemer Joseph Winters-Teugels werd opgemetseld tot de tweede verdieping, afgewerkt met een kroonlijst.

 • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000334.
 • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1882#249.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo, Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Den Boot en Het Peerdeken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5314 (Geraadpleegd op 07-12-2019)