Den Boot en Het Peerdeken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kromme-Elleboogstraat
Locatie Kromme-Elleboogstraat 5-7, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Den Boot en Het Peerdeken

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Den Boot
gelegen te Scheldeken 17 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 19-03-1975.

omvat de bescherming als monument Het Peerdeken
gelegen te Kromme-Elleboogstraat 7 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 19-03-1975.

omvat de bescherming als monument Hoekhuis in traditionele stijl
gelegen te Kromme-Elleboogstraat 5 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 19-03-1975.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"Den Boot" en "Het Peerdeken" dateren uit de 16de eeuw en vormden aanvankelijk één geheel op de hoek van de Kromme-Elleboogstraat en het Scheldeken.

Historiek

"Den Boot" vormde aanvankelijk één geheel met de tweegezinswoning "Het Peerdeken" gelegen op de hoek van de straat. De 16de-eeuwse woningen werden vermoedelijk in de 19de eeuw opgesplitst. De benaming "Het Peerdeken" wijst erop dat deze drie huizen samen een afspanning gevormd kunnen hebben.

Architectuur

De tweegezinswoning "Het Peerdeken" is opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl, omvat tweemaal twee traveeën met lijstgevel verhoogd met een getrapte dakkapel (drie treden met aanzet van overhoeks topstuk) aan de zuidzijde en één travee met trapgevel (vier treden) aan de westzijde. Het geheel is afgewerkt met een zadeldak (Vlaamse pannen) en gemarkeerd door een zware hoekketting. De eerste bouwlaag met insteek is volledig opgetrokken uit zandsteen met onregelmatig verband. De hoge plint met licht geprofileerde afzaat wordt onderbroken voor twee deuren in een sterk gedrukte spitsboogomlijsting van zandsteen. De geringe hoogte is te wijten aan het verhoogde straatniveau. Er zijn bewaarde bol- en kruiskozijnen in de westgevel en de dakkapel, de overige vensters zijn aangepast met behoud van oorspronkelijk profiel en wigvormig ontlastingssysteem. In de getrapte top een drielicht met breder en dieper geplaatst middenluik. De overhoekse topfiaal is verdwenen.

"Den Boot" telt twee traveeën in de eerste bouwlaag en telkens één travee in de twee bovenste bouwlagen. De woning is voorzien van een zadeldak waarvan de nok evenwijdig loopt ten opzichte van de straat. De voorgevel is wit gekaleid, maar bestaat uit bak- en zandstenen metselwerk en is aldus opgetrokken in de traditionele stijl. De muurankers wijzen op een 16de-eeuwse kern. De muuropeningen werden gemoderniseerd en daarbij ontdaan van de kruismonelen. Aanvankelijk was de voorgevel bekroond door een trapgevel. Deze werd afgetopt tot een eenvoudige lijstgevel.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000334, Scheldeken 17 huis, brief aan het college van burgemeester en schepenen (1973).

Bron: -

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kromme-Elleboogstraat

Kromme-Elleboogstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.