erfgoedobject

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

bouwkundig element
ID: 5322   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5322

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de Compagnie d'Assurances de l’Escaut, naar een ontwerp door de architect Nestor Gerard uit 1901. De nieuwbouw waarvoor twee woningen werden gesloopt, paalde achteraan aan de toenmalige hoofdzetel van de verzekeringsmaatschappij in de Venusstraat, waarvan het inkomportaal gelijktijdig werd verbreed. Opgericht in 1821, behoort “L’Escaut” of “De Schelde” tot de oudste Belgische verzekeringsmaatschappijen. In 1907-1909 liet zij door de architect Ernest Dieltiëns een nieuwe, monumentale hoofdzetel optrekken in de Borzestraat.

Nestor Gerard was in Antwerpen als architect vermoedelijk actief van eind jaren 1880 tot omstreeks 1920. Vóór de Eerste Wereldoorlog past hij voor zijn privé-architectuur een veelheid aan overwegend conventionele stijlen toe.

Met een gevelbreedte van vier traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een leien zadeldak met afgesnuite dakkapel. De lijstgevel met dubbelhuisopstand heeft een parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met gebruik van blauwe hardsteen voor de geprofileerde plint, en witte natuursteen voor speklagen, waterlijsten, deuromlijstingen, kozijnen, lekdrempels, diamantkoppen, kraag-, dekstenen en het topstuk. Regelmatig van ordonnantieschema, legt de compositie de klemtoon op het hoger opgetrokken, gedesaxeerde middenrisaliet. Dit laatste wordt in de bovenbouw gemarkeerd door een rechthoekig spaarveld met ontlastingsboog, en een tuitgevel op kraagstenen, met als bekroning een topstuk, gebogen fronton en obelisk; het oorspronkelijk dubbele kruiskozijn met ontlastingsboog van de begane grond werd later verlaagd tot inrijpoort. Inkomdeuren met gebroken driehoekig fronton op voluutconsoles en wortelmotieven in de eerste en derde travee, vermoedelijk een kantoor- of dienstingang en een privé-portaal. Verder registers van rechthoekige vensters onder een latei en ontlastingsboog met diamantkoppen, op lekdrempels, kordonvormend op de eerste verdieping. Een gebroken, klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op modillons vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de inkomdeuren en vensters is bewaard, evenals het smeedijzeren traliewerk in de pui en de voetschraper.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1901#566.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5322 (Geraadpleegd op 02-06-2020)