erfgoedobject

Molenromp en molenaarshuis van Bautsmolen

bouwkundig element
ID: 54299   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54299

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig molenerf met molenromp van de zogenaamde Bautsmolen met voorin gelegen voormalig molenaarshuis. Voortuintje ter breedte van het huis aan de straat afgesloten door wit- en blauw geschilderd laag ijzeren hekwerk.

Woning van het type boerenburgerhuis volgens het kadasterarchief gebouwd in 1858 (registratie in 1866) door Pierre Van Kerckvoorde. Bakstenen breedhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder pannen zadeldak. Voorgevel met karakteristieke, centrale hardstenen voordeuromlijsting met neoclassicistische inslag; pilasters op neuten afgedekt door architraaf met kroonlijst; deurstoep van 2 treden. Voorgevel gewijzigd in midden 20ste eeuw door aanpassing van de vensteropeningen en toevoeging van nieuw gevelparement. Getralied keldergat onder opkamervenster in de gewitte bakstenen achtergevel. Schouwboezem met neoclassicistische stucornamentiek in de vroegere "beste kamer". In L-vorm aangebouwde aanhorigheden, met dwarsschuur en stallen in verankerde en gewitte baksteenbouw.

Links op het achtererf, palend aan maalderijgebouw, behouden bakstenen molenromp van de stenen korenwindmolen van het type bergmolen, volgens het kadasterarchief opgericht in 1865 door P. Van Kerckvoorde-Van Hoorebeke, eigenaar te Lovendegem, naast een later verdwenen rosmolen van 1863. In 1868 door ruil in bezit van Ch.-L. Auman-De Ruysscher. In 1905 verkocht aan H. Bauts, waarnaar de molen nu nog genoemd wordt. In 1943 uitgebreid met een elektrische maalderij en kort nadien werd het gevlucht verwijderd. Maalderij stopgezet in 1962.

12 meter hoge conische bakstenen romp, voorheen witgeschilderd, met drie niveaus boven de vroegere molenberg (heden afgegraven). Gemetste toegangen onder bakstenen korfbooggewelven en rechthoekige poorten aan voor- en achterkant, oorspronkelijk onder de aarden molenberg. Boven elkaar geplaatste korfboogvormige deur en vensters onder bakstenen waterlijstje in de vier windrichtingen; deels bewaarde ijzeren ramen met roedeverdeling; in de achterzijde deels gedicht. Behouden houten poort aan ijzeren hengsels vooraan, deels gedichte rechthoekige achterpoort.

Binnenstructuur en infrastructuur volledig verdwenen.

  • BAUDTS M.J., De Bautsmolen, een stenen bergkorenwindmolen te Laarne, in Castellum, XIX, 2, 2002, p. 44-48.
  • BAUTERS P., Eeuwen onder wind en wolken, Windmolens in Oost-Vlaanderen, Gent, 1985, p. 389.
  • Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oostvlaanderen, in Kultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen, 1960, derde band, Gent, 1962, p. 140.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Molenromp en molenaarshuis van Bautsmolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54299 (Geraadpleegd op 03-08-2020)