erfgoedobject

Burgerhuis met aanhorigheden

bouwkundig element
ID
54319
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54319

Juridische gevolgen

Beschrijving

Alleenstaand burgerhuis aan de zuidelijke straatzijde, nabij de hoek met Hoogstraat en tegenover de Achterstraat.

Historiek

In opdracht van Antoine Benoit Droesbeke, notaris te Laarne, in de jaren 1840 nieuw gebouwde woning, volgens archiefgegevens van het kadaster opgericht in 1848 en in 1849 in gebruik genomen. Latere woning van de onderpastoor en heden huurwoning van de kerkfabriek van de Sint-Machariusparochie. Met de bouw in 1969 van een garage naast het tuinpoortje werd een deel van de tuinmuur verhoogd. In 1978-1979 werd bij renovatie van het huis de typische donkergrijze beraping van voorgevel, rechter zij- en achtergevel door nieuw, gestructureerd bezetwerk vervangen.

Beschrijving

Rechthoekig bakstenen breedhuis onder pannen zadeldak. Dubbelhuis van vijf traveeën met bovenverdieping. Evenwichtige lijstgevel met symmetrische opstand, horizontale accentuering van beide vensterregisters met witte beschildering: een vlakke fries met puilijst onder de tot cordonlijst doorgetrokken lekdrempels van de bovenvensters. Breed hoofdgestel ter bekroning van de gevel met uitgelengde sterk versierde modillons en tandlijst onder de kroonlijst. Typerende gewitte omlijstingen ter markering van de getoogde vensters, op de bovenverdieping verrijkt met geprofileerd stuclijstwerk en geornamenteerde stucsluitsteen. Houtwerk in een jongere periode vervangen door nieuw met eenvoudiger T-vormige verdeling. Kenmerkende rechthoekige hardstenen deuromlijsting met pilastervormige rechtstanden op neuten en afdekkende architraaf met kroonlijst; ook de brede hardstenen stoep van twee treden accentueert de deur. Groengeschilderde voordeur met paneeldecoratie en bovenlicht. De linker zijgevel is beraapt.

Interieur

Originele binnenindeling evenals belangrijke elementen van de oorspronkelijke aankleding illustratief voor de kwalitatieve burgerwoningbouw uit het tweede en derde kwart van de 19de eeuw. Typerende centrale gang beneden met de twee grootste kamers aan de ene zijde, aan de andere zijde een kleinere voorkamer en keuken aan de tuinzijde; tussenkamertje en trapkast met daaronder de keldertrap. Overeenkomstige indeling op de bovenverdieping. Tweedelige kelder met vrijwel vlakke zoldering onder de twee voorste kamers; deels bakstenen keldertrap met kwartslag en deur aan hengsels.

In de gang zwarte marmeren tegelvloer met ingelegd patroon van witte marmeren kleine vierkante tegels en omlopende boord; steile houten trap met dubbele kwartslag en spijlenleuning. Geschilderde binnendeuren met paneeldecoratie, de meeste aan behouden hengsels. Vlakke bepleisterde zolderingen versierd met omlopend geprofileerd lijstwerk in de benedenkamers.

Fraaie neoclassicistische marmeren schouwmantels, onder meer met typische witte marmeren consoles. Gepleisterde schouw met hoge ondiepe nis geflankeerd door houten pilasters met Korinthisch kapiteel en driehoekig frontonvormig ornament erboven; houten vensterbanken.

Tuin en aanhorigheden

Bijhorende beboomde tuin achter en naast de woning bewaart aan de straatzijde zijn gewitte bakstenen afsluitmuur afgedekt door pannen ezelsrug en met een laag tuinpoortje. Tegenover de achtergevel gelegen gewit bakstenen bijgebouw met bergplaats onder pannen schilddak. Lijstgevel met drie rechthoekige dubbele deuren achter een galerij op vier gemetste stijlen. Constructie met samengestelde balkenlaag, open haard met houten haardlijst in het linker gedeelte.

  • Pastorie Laarne, Pastoraal archief, Liber memorialis 1967-1988.
  • Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimte Ordening Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, onroerend erfgoed, archief.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis met aanhorigheden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54319 (Geraadpleegd op 09-03-2021)